Carmignac

Carmignac Portfolio Global Bond: Letter from the Fund Manager

 • Auteur(s)
  Abdelak Adjriou
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  5 minuten leestijd
 • -0.60%
  Carmignac P. Global Bond

  (A Euro Acc) year-to-date 2023 performance.

 • -1.40%
  Reference indicator’s

  (JP Morgan GBI Global (EUR)) year-to-date 2023 performance.

 • +0.80%
  Outperformance of the fund

  during the first half of the year versus its reference indicator.

Carmignac Portfolio Global Bond has realised a performance of -0.60% (class A Eur Acc shares) during the first half of 2023, outperforming its reference indicator (JP Morgan Global Government Bond Index (EUR)), which delivered -1.40%1.

The bond markets today

Bond markets continued to remain very volatile in Q2 2023.

The most important feature in this quarter have been central banks, most of which have remained hawkish. Consequently, in Q2 2023, the front-end part of the yield curves served as the primary cause of volatility and underperformance once more. In fact, the ongoing bear flattening of yield curves has been one of the most fundamental fixed income events this year. The US curve, for instance, is virtually as inverted as it was in the 1980s.

Another interesting development in 2023, especially in Q2 continues to be the robustness of the US economy and of the US job market, particularly after the offset of the banking sector crises in March, following which, all indicators were pointing to an abrupt decline in growth. On the contrary, we recently saw that the US GDP estimates for Q1 were revised higher, that unemployment claims had decreased dramatically, that durable goods orders had gotten stronger, and that consumer confidence had risen. Additionally, despite higher interest rates, even the housing market appeared to make some progress in Q2.

Parallel to this, we observed a sizable fraction of investors holding long positions in risky assets like stocks or corporate debt, which was reflected, among other things, in the corporate credit spreads' significant tightening during the quarter.

Fund performance

Carmignac Portfolio Global Bond generated a negative absolute performance in the second quarter, slightly below its benchmark. After a strong Q1 2023, Q2 was quite the opposite, and hence we gave back most of the gains that we had achieved in Q1. Having said that, year to date we remain well above the benchmark in relative terms. The main performance drags in Q2 were our long duration calls and the Yen as well as the US dollar to a lesser extent. The main sources of alpha were our credit positioning notably thanks to CLOs (Collateralized Loan Obligations), our emerging debt strategies and emerging market currencies.

Outlook

We still believe that the recession should come in the US towards the end of the year, despite the recent resilience of the economy and that of the job market. Although we think that we are now in a bear market rally, we also note that the global economy is slowing down and that a significant portion of market liquidity is being dried up by the US Treasury. In reality, the majority of economic indicators are also pointing towards a recession, including falling PMIs, an already-recessionary manufacturing sector, a sharp inversion of yield curves, a sluggish credit growth, etc. The job market is the last indicator to keep an eye on right now. It is obvious that wage increase is what keeps inflation high and economic growth afloat at the moment.

Our investment strategy in the fund continues to be consistent with the macroeconomic forecast. In terms of duration, we are long duration, particularly in the mid and longer-end parts of the US yield curve. Additionally, that part of the yield-curve often performs best if a recession occurs. We are also long of real rates, since these continue to be too high to be sustainable at current levels. Finally, we continue to own local currency debt issued by emerging markets.

In terms of credit, we are strategically bullish in the near term but quite cautious in the medium to long term. Due to the worsening macroeconomic statistics for the Euro Zone, we have marginally increased our US dollar exposure (against the Euro) to the upside at about 30%. In addition, we have taken profits in most risky currencies but maintain some exposure to the Brazilian Real or Norwegian Krone.

1Source: Carmignac, Bloomberg, 30/06/2023. Performance of the A EUR Acc share class ISIN Code A EUR Acc : LU0336083497. Reference Indicator: JP Morgan Global GBI (EUR). Past performance is not necessarily indicative of future performance. The return may increase or decrease as a result of currency fluctuations, for the shares which are not currency-hedged. Performances are net of fees (excluding possible entrance fees charged by the distributor). Marketing communication. Please refer to the KID/prospectus of the fund before making any final investment decisions

Carmignac Portfolio Global Bond

A global, flexible and macroeconomic approach to fixed income markets

Discover the fund page

Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336083497

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336083497
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc +13.78 % +3.33 % +9.46 % +0.10 % -3.66 % +8.36 % +4.70 % +0.12 % -5.56 % +3.02 % -0.60 %
Referentie-indicator +14.63 % +8.49 % +4.60 % -6.16 % +4.35 % +7.97 % +0.62 % +0.60 % -11.79 % +0.50 % -1.64 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc -0.73 % +0.82 % +2.46 %
Referentie-indicator -3.76 % -2.06 % +1.39 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 28/06/2024

Instapkosten : 2,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,20% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten : 1,36% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.   

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.