Carmignac

Carmignac P. Credit : Brief van de Fondsbeheerders

 • +2.81%
  Prestaties van Carmignac P. Credit

  in het 4e kwartaal van 2022 voor de aandelenklasse A EUR

 • +2.16%
  Prestaties referentie-indicator

  in het vierde kwartaal van 2022 voor de 75% ICE BofA Euro Corporate Index en 25% ICE BofA Euro High Yield Index

 • +0.65%
  Outperformance van het fonds

  over het kwartaal ten opzichte van de referentie-indicator

Aandelenklasse A in euro van Carmignac Portfolio Credit is in 2022 met 13,01% gedaald, in vergelijking met een daling van 13,31% voor de referentie-indicator¹. Het A-aandeel in euro heeft in het vierde kwartaal een winst van 2,81% geboekt, 65 bp meer dan de referentie-indicator1.

2022 In een notendop

2022 was een verschrikkelijk jaar voor de wereldwijde obligatiemarkten. Geen enkel segment van de obligatiemarkt bleef gespaard, en vele subcategorieën slikten verliezen van meer dan tien procent. Dit bijzonder negatieve absoluut rendement heeft ons zwaar teleurgesteld en we zijn vastbesloten om dit verlies voor onze cliënten in de toekomst goed te maken- hieronder meer daarover. Zoals elk jaar maken wij fouten, en we beseffen maar al te goed dat we er te veel gemaakt hebben in 2022, met als gevolg dat onze meerprestatie veel lager was dan in voorgaande jaren. Dit gezegd zijnde, en gelet op de ongeziene omstandigheden en de focus op long-posities (zonder valutablootstelling) die in het mandaat van ons fonds verankerd zit, denken we dat ons beleggingsproces redelijk goed standgehouden heeft, en dat we hier sterker zullen uitkomen, omdat we geleerd hebben van onze fouten.

Beoordeling van het rendement

Uitgezonderd Rusland zagen we meer verbeteringen dan wanbetalingsincidenten bij de bedrijven in onze portefeuille. De financiële gezondheid van heel wat emittenten van de obligaties die we in bezit hebben, ging erop vooruit door de inflatie (vooral in de financiële en grondstoffensector). Onze hedgingposities deden hun werk en leverden een positieve bijdrage aan het rendement over het volledige jaar (men zou kunnen stellen dat we ons nog meer hadden moeten indekken, maar gedurende een groot deel van het jaar zaten we tegen de grens van onze afdekkingscapaciteit aan). Zoals we al zeiden in onze vorige kwartaalverslagen, hebben we de oorlog in Oekraïne fout ingeschat, en hebben we geleerd om het landenrisico in de toekomst beter onder controle te houden. De meeste Russische emittenten komen hun betalingsverplichtingen overigens nog altijd na en de waarde van onze beleggingen daar herstelde zich in de tweede jaarhelft. We hebben de obligaties van de hand gedaan die een conservatieve schatting van hun fundamentele waarde naderden en waarvoor er voldoende liquiditeit was om te kunnen verkopen. Dat zullen we ook blijven doen in de toekomst.

Vooruitzichten

We zien de rendementsvooruitzichten voor onze portefeuille in 2023 met optimisme tegemoet. Die levert momenteel een risicogewogen rendement op van meer dan 9%, met daartegenover een gemiddelde BB+ rating (maar afgezien van de ratings denken we dat onze portefeuille bestaat uit bedrijven met robuuste kerncijfers waarvan de risico's ruim worden gecompenseerd). De carry-rente is historisch hoog en doet de balans van de mogelijke uitkomsten overhellen in het voordeel van de beleggers in ons fonds. Zelfs al zouden de obligatiemarkten voor het tweede jaar op rij in een bearmarkt belanden zoals die maar één keer in de 50 jaar voorkomt, maakt het rendement op onze portefeuille dat de spreads nog met minstens 200 bp mogen verruimen voordat ons rendement onder nul zakt. Een verdere verruiming, ongeacht of dit via de rente of via de spread gebeurt, zou waarschijnlijk rampzalig zijn voor vele andere beleggingen (zoals bv. private equity, dat in de meeste gevallen geen correctie in verhouding tot de kerncijfers in 2022 heeft ondergaan, iets waar mogelijk snel verandering in zal komen als het klimaat blijft verslechteren). In een dergelijk scenario denken we dat we toch goed zullen presteren dankzij onze afdekkingsposities en obligatieselectie, zoals we al elk jaar gedaan hebben sinds het fonds is gelanceerd. Maar als de spreads op de kredietmarkt daarentegen verkrappen, dan zou het ons niet verbazen als we een mooi rendement van meer dan tien procent kunnen behalen, dankzij de kapitaalgroei en rente-inkomsten. Aantrekkelijke kansen doen zich voor wanneer men rationeel blijft als de markten door angst gedomineerd worden, en in onze carrière hebben we maar zelden zo'n uitgelezen instapkans gezien.

Behalve de gunstige marktomgeving zijn we blij dat er eindelijk een einde lijkt te komen aan meer dan tien jaar financiële repressie. Nu de grote centrale banken minder geld in de markt pompen, zouden de rente en spreads zich structureel op een hoger niveau moeten verankeren. De duurdere kapitaalkosten zullen ertoe leiden dat de wanbetalingspercentages naar een normaler niveau terugkeren en opnieuw mooie kansen creëren om alfa te genereren bij schuldherstructureringen, bovenop de aantrekkelijke risicopremies. Alles wel beschouwd denken we dat Carmignac Portfolio Credit de wind in de zeilen heeft en in de komende jaren een veel groter rendementspotentieel biedt dan ooit te voren.

Bron: Carmignac, 31/12/2022. Rendement van de A EUR acc-aandelenklasse, ISIN-code: LU1623762843.
¹Referentie-indicator: 75% BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index + 25% BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index. ²31/07/2017. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstig rendement. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement stijgen of dalen. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten).

Carmignac Portfolio Credit

Toegang tot het totale kredietspectrum voor een maximale flexibiliteit

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Main risks of the Fund

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

LIQUIDITEIT: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc - - - +1.79 % +1.69 % +20.93 % +10.39 % +2.96 % -13.01 % +10.58 % +2.51 %
Referentie-indicator - - - +1.13 % -1.74 % +7.50 % +2.80 % +0.06 % -13.31 % +9.00 % +0.70 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc +0.09 % +5.12 % -
Referentie-indicator -1.58 % +0.30 % -

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 28/03/2024

Instapkosten : 2,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,20% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten : 0,43% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!