Carmignac

Carmignac: Onze onbegrensde benadering is van cruciaal belang vanwege de risico's die de afbouw van de massale liquiditeitsinjecties met zich meebrengt

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd

Het obligatiebeheerteam van Carmignac gaat er van uit dat de normalisering van het monetair beleid inmiddels onafwendbaar is geworden. Deze afbouw zal niet zonder gevolgen blijven voor de obligatiemarkten, en de impact van dit niet eerder geziene experiment is niet te voorspellen.

Het is dan ook meer noodzakelijk dan ooit om bij ons obligatiebeheer vast te houden aan een onbegrensde strategie, zonder benchmark. We baseren ons beleid op beleggingsovertuigingen voor de lange termijn en op een flexibele allocatie, zodat we het risicobeheer, dat al 25 jaar de hoeksteen is van de beheerstijl van Carmignac, kunnen optimaliseren. Dankzij deze flexibiliteit kan de beheerder afstand nemen van de referentie-index en, indien noodzakelijk, in een andere activaklasse beleggen. Om rendement te genereren wordt deze benadering aangevuld met een bottom-up-aanpak door een team van ervaren analisten dat via kredietinstrumenten, beleggingen gelinkt aan de opkomende markten, valuta's, volatiliteit en de rentecurve waarde creëert.

Om deze beleggingsstrategie beter weer te geven wordt de naam van Carmignac Portfolio Global Bond veranderd in Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond.

Charles Zerah, die sinds zijn komst bij Carmignac in 2010 het internationale obligatiefonds beheert: "De prestaties van het fonds zijn hoofdzakelijk gebaseerd op drie rendementsbronnen: staatsobligaties, waarbij we de mogelijkheid hebben om spreiding aan te brengen via staatspapier van opkomende landen; bedrijfsobligaties, zonder beperkingen qua sector, voornamelijk van ontwikkelde landen, aangevuld met enkele bedrijfsobligaties uit opkomende landen; valuta's. Dankzij dit wereldwijde beleggingsuniversum en onze flexibele aanpak, kunnen we buiten het door de financiële repressie getroffen Europa op zoek gaan naar rendement, en strategieën toepassen die inspelen op een mogelijke stijging van de rente.

Het obligatieteam, dat momenteel 12 medewerkers telt, wordt geleid door Rose Ouahba: "Ons obligatieteam is de afgelopen jaren uitgebreid om het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe marktuitdagingen. Zo hebben we 5 analisten in dienst genomen om in alle activaklassen waarde te kunnen creëren (rentecurve, staatspapier van opkomende landen, gestructureerd krediet, high-yield-bedrijfsobligaties). Dit komt ten goede aan het rendement van al onze fondsen, en voornamelijk dat van Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond."

Betreffende het fonds Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond

Rechtsvorm: SICAV/BEVEK (LU)
ISIN: LU0336083497
Datum eerste NIW: 14/12/2007
Waarderingsvaluta: EUR
Waarderingsfrequentie: Dagelijks
Morningstar-categorie: Global Bond
Beheerd vermogen: EUR 1.081 mln. (31/07/2017)
Risico's in verband met het discretionair beheer, renterisico, kredietrisico en wisselkoersrisico
Aanbevolen minimale beleggingstermijn: 2 jaar
Kapitaalgarantie: Nee

Kosten
Maximale instapvergoeding voor distributeurs: 4,00%
Uitstapkosten: 0,00%
Vaste beheerkosten: 1,00%
Variabele beheerkosten: 10% van de outperformance van het fonds t.o.v. de referentie-indicator - JP Morgan
GBI Global (EUR) – indien het rendement positief is

Charles Zerah blijft de beheerder van het fonds en de beleggingsstrategie wordt niet gewijzigd. De naamswijziging heeft geen gevolgen voor het beleggingsbeleid, de kenmerken van de diverse deelnemingsrechten en de kosten.

Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het EBI-document (essentiële beleggersinformatie). Het prospectus, het EBI-document en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.com of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het EBI-document te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft.