Carmignac

Nieuwe naam en strategie voor Carmignac Portfolio Capital Plus – Voortaan Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    1 minuten leestijd

Amsterdam, 10 oktober 2019: Carmignac heeft het Carmignac Portfolio Capital Plus-fonds hernoemd zodat de naam een betere afspiegeling vormt van de nieuwe beheerstijl en beleggingsstrategie.

Het fonds draagt sinds 30 september 2019 de naam Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income en is actief op de wereldwijde obligatiemarkten. Beleggingen in andere valuta's dan de euro worden systematisch afgedekt naar de euro; vandaar de toevoeging 'Euro' in de naam van het fonds.

Het fonds wordt gezamenlijk beheerd door Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra, die zich op 9 juli 2019 bij Carmignac aangesloten hebben. Met een beheerd vermogen van EUR 895 miljoen eind september 2019 is het fonds het op een na grootste obligatiefonds van Carmignac. Hun diepgaande expertise en uitgebreide ervaring op het gebied van assetallocatie van obligaties leveren een grote bijdrage aan het team. Hun beleggingsbenadering met zowel top-down- als bottom-up-aspecten sluit goed aan bij de beleggingsfilosofie van Carmignac en is een gewaardeerde aanvulling op het nu dertienkoppige obligatieteam onder leiding van Rose Ouahba.

Guillaume Rigeade, mede-fondsbeheerder van Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income, licht toe: "We willen wereldwijd kansen op de obligatiemarkten benutten en tegelijk alle eventuele valutarisico's van onze buitenlandse beleggingen afdekken. Ons beleggingsproces berust dan ook van oudsher op onze drie pijlers: allocatie aan de verschillende segmenten van de obligatiemarkt, actief en flexibel beheer van de rentegevoeligheid en obligatieselectie op basis van een zorgvuldige screening van emittenten, specifieke emissies en beleggingsinstrumenten."

Eliezer Ben Zimra, mede-fondsbeheerder, voegt hieraan toe: "Onze aanpak is doorspekt van het DNA van Carmignac. Net als alle fondsbeheerders van Carmignac volgen we consequent een strategie die niet aan een benchmark gekoppeld is, met de ambitie op lange en middellange termijn degelijk risicogecorrigeerd rendement voor onze cliënten te behalen terwijl we onze volatiliteit op het niveau van de markt houden."

Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income is één van onze Unconstrained-fondsen – per definitie een flexibel en niet aan een benchmark gekoppeld fonds met een wereldwijde visie. Deze benadering is al dertig jaar het kloppend hart van de beheerstijl van Carmignac, waardoor fondsbeheerders altijd de vrijheid hebben om één specifieke activaklasse boven alle andere te verkiezen. Als gevolg van deze strategiewijziging stijgt de synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI) van het fonds van 2 naar 3, waardoor het fonds terechtkomt tussen Carmignac Sécurité (een Europees obligatiefonds met een lage rentegevoeligheid) met een SRRI van 2 en Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond (een internationaal obligatiefonds met een bredere bandbreedte voor de rentegevoeligheid) met een SRRI van 4.

Het fonds maakt gebruik van een internationale obligatie-index, de ICE BofAML Euro Broad Market Index, berekend met herbelegde coupons, als referentie-indicator. De wijzigingen zijn bedoeld om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren, met een minimaal aanbevolen beleggingstermijn van drie jaar, in plaats van de oorspronkelijke twee jaar.