Carmignac

Interne promoties bij Carmignac ter versterking van het beheerteam

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd

Carmignac, één van de meest toonaangevende onafhankelijke vermogensbeheerders van Europa, maakt een aantal wijzigingen bekend in de samenstelling van het beheerteam, dat bestaat uit 45 fondsbeheerders en analisten.

In het aandelenteam, dat onder leiding staat van David Older, zijn twee medewerkers gepromoveerd die gespecialiseerd zijn in opkomende markten. Haiyan Li-Labbé is benoemd tot medebeheerder van Carmignac Emergents, aan de zijde van Xavier Hovasse, Head of Emerging Equities. Amol Gogate is benoemd tot medebeheerder van Carmignac Portfolio Emerging Discovery, ook aan de zijde van Xavier Hovasse.

Haiyan werkt sinds 2011 bij Carmignac en is als fondsbeheerder en analist verantwoordelijk voor de markten van Groot-China. Amol is analist Aziatische aandelen en werkt sinds 2019 bij Carmignac.

Bovendien wordt Emmanuel Niogret, die Carmignac in 2019 vervoegde en sindsdien Carmignac Portfolio Alpha Themes beheert, ook benoemd tot fondsbeheerder van Carmignac Portfolio Long-Short Global Equities.

David Older: "De opkomende markten zijn altijd een speerpunt geweest in het beheer van Carmignac en we hebben bijzonder veel knowhow op dat gebied. Haiyan Li-Labbé en Amol Gogate hebben onze expertise op het gebied van opkomende markten versterkt en ons geholpen kansen te benutten op de Aziatische aandelenmarkten. Ze hebben bij Carmignac altijd nauw samengewerkt met Xavier Hovasse en we zien hun promotie als een natuurlijke stap ter versterking van onze beleggingscapaciteiten."

In het obligatieteam, dat onder leiding staat van Rose Ouahba, heeft Carmignac een aantal geplande wijzigingen doorgevoerd, vooral naar aanleiding van de veelbelovende opmars van de Patrimoine-fondsen en om een aantal zeer ervaren en getalenteerde professionals aan het team toe te voegen.

Als gevolg daarvan is Marie-Anne Allier nu de enige fondsbeheerder van Carmignac Sécurité, een van de grootste beleggingsstrategieën van Carmignac met een vermogen onder beheer van bijna 10 miljard euro en een trackrecord van 30 jaar. Marie-Anne is, sinds ze in april 2019 bij Carmignac kwam werken, medebeheerder van Carmignac Sécurité en ze is al meer dan dertig jaar succesvol actief als fondsbeheerder van obligatiefondsen.

Keith Ney, die voorheen samen met Marie-Anne Carmignac Sécurité beheerde, gaat zich nu concentreren op het beheer van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, een fonds dat hij – sinds de introductie drie jaar geleden – beheert in samenwerking met Mark Denham, Head of European Equities.

De beleggingsstrategieën van beide fondsen en de middelen waarover de portefeuillebeheerders beschikken, blijven ongewijzigd. Marie-Anne Allier en Keith Ney blijven een back-up-functie vervullen voor deze fondsen en worden daarbij ondersteund door Aymeric Guedy, analist Europese obligaties, die in het kader van het beheer van Carmignac Sécurité sinds 2018 samenwerkt met Keith en Marie-Anne.

Daarnaast wordt Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine vanaf nu uitsluitend beheerd door Joseph Mouawad en Xavier Hovasse, die het fonds al bijna drie jaar samen beheren.

Bovendien maakt Carmignac de introductie van het fonds Carmignac Portfolio Unconstrained EM Debt bekend, dat beheerd zal worden door Joseph Mouawad. Het fonds is een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat belegt in obligaties uit de opkomende markten uitgegeven in lokale en harde valuta's. Dankzij zijn flexibele en opportunistische aanpak kan het fonds een grotendeels onbeperkte en op overtuigingen gebaseerde allocatie hanteren, met het doel in alle marktomstandigheden de uiteenlopende kansen te ontdekken die opkomende markten bieden.

Rose Ouahba: "In de loop der jaren hebben we een zeer sterk obligatieteam opgebouwd dat verantwoordelijk is voor het beheer van een gerichte reeks van fondsen. De gezamenlijke aanpak binnen het team is niet alleen een kweekvijver van opkomend talent, maar bevordert ook een cultuur waarin verschillende expertises elkaar aanvullen. Deze nieuwe aanpassingen zijn doorgevoerd om dit hechte team van experts verder te versterken.

Marie-Anne is zich bewust van de hoge verwachtingen van de beleggers in Carmignac Sécurité en haar dubbele mandaat, gericht op het realiseren van een aantrekkelijk rendement in combinatie met een gedisciplineerd risicobeheer. Sinds Joseph in 2015 bij Carmignac kwam werken, heeft hij aangetoond over alle vereiste kwaliteiten te beschikken om het beheer van onze obligaties uit opkomende markten in goede banen te leiden. We zijn er helemaal klaar voor om in 2021 en daarna op de obligatiemarkten een succesvolle koers te varen."

De beleggingsstrategie van de bovenstaande fondsen blijft ongewijzigd.