Carmignac

Carmignac introduceert twee fondsen voor Fusiearbitrage

  • Gepubliceerd

Carmignac heeft Carmignac Portfolio Merger Arbitrage en Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus geïntroduceerd, twee op fusiearbitrage gerichte fondsen met een verschillend risico-rendementsprofiel die toegankelijk zijn voor professionele en particuliere beleggers in diverse Europese landen.

Carmignac is al enkele jaren bezig met het uitbreiden van zijn expertise op het gebied van alternatieve beleggingen. De toevoeging van een team voor fusiearbitrage via de benoeming van de fondsbeheerders Fabienne Cretin-Fumeron en Stéphane Dieudonné in februari 2023 sluit aan op de groeiende behoefte van beleggers om te diversifiëren van klassieke activaklassen naar klassen met een lagere volatiliteit en niet-gecorreleerde rendementsbronnen.

Fabienne Cretin-Fumeron en Stéphane Dieudonné: "In dit uitdagende klimaat van stijgende rente en marktvolatiliteit is fusiearbitrage een van de weinige strategieën die positief gecorreleerd zijn met een stijgende rente. Hiermee bieden we onze cliënten een strategie met een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel."

De fondsen van Carmignac voor fusiearbitrage trachten meerwaarde te creëren uit aangekondigde fusies en overnames door te investeren in ontwikkelde markten. Het doel is rendement te genereren door te profiteren van de spread tussen de aandelenkoers van een doelonderneming en de biedprijs door transacties te selecteren die volgens het team de grootste kans van slagen hebben (en dus de biedprijs halen). Het investeringsproces van het team is dan ook gericht op een grondige analyse van elke fusieovereenkomst om alle factoren te identificeren die tot het mislukken van een deal zouden kunnen leiden. Terwijl gemiddeld 7% van de fusies en overnames mislukken, hebben de fondsbeheerders dit risico kunnen halveren dankzij hun rigoureuze investeringsproces. Fabienne en Stéphane kunnen rekenen op een ervaring van 19 jaar, waarin ze samen een succesvolle1 strategie voor fusiearbitrage hebben beheerd.

Maxime Carmignac, algemeen directeur van Carmignac UK en hoofd van de strategische productontwikkeling bij Carmignac: "We zijn vastbesloten om beleggers die op zoek zijn naar portefeuillediversificatie toegang te bieden tot de meest interessante en gedifferentieerde activaklassen. Met deze aantrekkelijke en niet-gecorreleerde fondsen voor fusiearbitrage kunnen beleggers profiteren van het bewezen trackrecord en de expertise op het gebied van risicobeheer van Fabienne en Stéphane."

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage has a defensive profile with an expected volatility of between 2% to 4% and Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus een dynamischer fonds is met een verwachte volatiliteit van 5 à 7%. Beide fondsen hanteren een strategie die naar absoluut rendement streeft. Ze zijn ingedeeld onder Artikel 8 van de SFDR.

De fondsen zijn beschikbaar voor inschrijving in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Singapore, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

1Sinds de oprichting van het team in maart 2004 tot 31 oktober 2022 hebben zij een cumulatief rendement behaald van 36,7% tegenover 10,6% voor de referentiebenchmark (Eonia tot eind december 2021. Ester voor 2022). Bron: Carmignac, Bloomberg.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage A EUR Acc

ISIN: LU2585800795

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

ARBITRAGERISICO: Door middel van arbitrage tracht men te profiteren van dergelijke prijsverschillen (bijv. in markten, sectoren, effecten, valuta's). Als een arbitrage ongunstig uitpakt, kan een belegging haar waarde verliezen en een verlies voor het Subfonds opleveren.

RISICO VERBONDEN AAN EEN LONG/SHORT-STRATEGIE: Dit risico houdt verband met de long- en/of short-posities die worden ingenomen om de nettoblootstelling aan de markt bij te sturen. Het fonds kan aanzienlijke verliezen lijden als die long- en short-posities zich gelijktijdig in een tegengestelde en ongunstige richting ontwikkelen.

LIQUIDITEIT: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus A EUR Acc

ISIN: LU2585801256

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

ARBITRAGERISICO: Door middel van arbitrage tracht men te profiteren van dergelijke prijsverschillen (bijv. in markten, sectoren, effecten, valuta's). Als een arbitrage ongunstig uitpakt, kan een belegging haar waarde verliezen en een verlies voor het Subfonds opleveren.

RISICO VERBONDEN AAN EEN LONG/SHORT-STRATEGIE: Dit risico houdt verband met de long- en/of short-posities die worden ingenomen om de nettoblootstelling aan de markt bij te sturen. Het fonds kan aanzienlijke verliezen lijden als die long- en short-posities zich gelijktijdig in een tegengestelde en ongunstige richting ontwikkelen.

LIQUIDITEIT: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

* Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

Bedankt voor uw feedback!