Carmignac blikt vooruit: vier remmende factoren voor de wereldeconomie in 2022

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  2 minuten leestijd

Macro-economische vooruitzichten – Raphaël Gallardo, Chief Economist

 • De wereldeconomie vertraagt volgend jaar wellicht verder onder invloed van vier remmende factoren: een vijfde coronagolf, een prijsschok op de voedsel- en energiemarkten, de afkoeling van de Chinese vastgoedsector en de verkrapping van het monetaire beleid in de opkomende en Angelsaksische landen.

 • De Amerikaanse economie zal daar minder hinder van ondervinden, waardoor de inflatie daar nog verder zal afwijken van de rest van de wereld.

 • De Federal Reserve kan zich niet langer veroorloven om af te wachten, maar de start van de normalisering van het monetaire beleid zal nieuwe risico's met zich meebrengen voor de financiële markten, want Amerikaanse activa zijn duur gewaardeerd.
Carmignac

“De Europese economie lijdt onder de hogere energieprijzen en de afhankelijkheid van haar industrie van mondiale toevoerketens, die nog steeds verstoord zijn door de pandemie. In tegenstelling tot de Amerikaanse economie zal ze echter steun krijgen van de begrotingsstimuli uit het NGEU-plan.”

“De correctie op de huizenmarkt houdt aan, dus heeft China nog steeds een solide export nodig om de bbp-groei op peil te houden. Beijing zal bijgevolg elke stijging van de CNY blijven tegengaan door buitenlandse valuta's op te kopen. Een groot deel daarvan zal het gebruiken om Amerikaanse staatsobligaties te kopen, wat de normalisering van het monetaire beleid door de Federal Reserve zal bemoeilijken. China zal in 2022 door de VS onder druk worden gezet om een breder stimuleringsbeleid te voeren."

Beleggingsstrategie en allocatie – Kevin Thozet, lid van het Beleggingscomité

 • Wat betreft aandelen focussen we op bedrijven met structurele groei en duidelijke vooruitzichten, die dus niet al te afhankelijk zijn van de conjunctuur en hogere kosten kunnen doorrekenen zonder klanten te verliezen.

 • Wat betreft obligaties beleggen we selectief in uitgiften van bedrijven die een aantrekkelijke rente bieden en niet bijzonder gevoelig zijn voor disruptie. Dat is noodzakelijk nu de koersvorming is vertekend door de overvloedige liquiditeit.

 • De opkomende landen bieden (op zowel de obligatie- als de aandelenmarkten) kansen in segmenten die hebben geleden onder het orthodoxe beleid in China, de inflatie en het vooruitzicht van een normalisering van het monetaire beleid in de VS.
Carmignac

“Van 'grenzeloze monetaire verruiming' en 'langdurig lage rente' een jaar geleden, zijn we opgeschoven naar een klimaat van wereldwijd snel stijgende rente op alle looptijden. De verschillen in economisch klimaat tussen de grote blokken nopen tot een gedifferentieerde aanpak.”

“Beleggers krijgen mogelijk een hoog kredietrisico te torsen voor een zo goed als onbestaand reëel rendement. Door de combinatie van overvloedige liquiditeit en financiële repressie is de koersvorming minder betrouwbaar dan in het verleden. De inefficiëntie die daardoor is ontstaan, biedt kansen aan actieve beheerders.”Nu de inflatie mogelijk langer aanhoudt, terwijl de conjunctuur naar een later stadium opschuift, focussen wij het risicobeheer op:

 • Actief beheer van de blootstelling aan obligaties uitgegeven door overheden met een goede rating, aangezien de rente volatiel is door bezorgdheid over de inflatie en de schuldratio, de obligatierente te laag is om die volatiliteit op te vangen en de markten zowel op- als neerwaartse risico's bijzonder snel in de koersen verrekenen
 • Contanten en kortlopende instrumenten, die het meest geschikt lijken om vlagen van volatiliteit te doorstaan
 • De USD, vanwege zijn status als veilige haven en de dynamiek in de VS