Carmignac Annual Media Event 2022

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd

Macroeconomic outlook – Raphaël Gallardo, Chief Economist

  • De groei van de wereldeconomie zal dit jaar naar verwachting afnemen tot 4,2%, tegenover 5,5% in 2021. We verwachten voor de eerste helft van het jaar een abrupte vertraging als gevolg van de omikrongolf, de hogere energieprijzen en de impact van de monetaire verkrapping op de opkomende markten en de economie van Angelsaksische landen. We zijn van mening dat de wereldeconomie zich vanaf de tweede helft van het jaar waarschijnlijk zal herstellen dankzij het stimulerende beleid in China.

  • De Chinese groei wordt belemmerd door drie nadelige factoren: de stijgende kosten van het nultolerantiebeleid tegen corona, de inkrimping van de woningsector en de verwachte vertraging van de export naar ontwikkelde economieën. De Chinese overheid heeft echter onomwonden aangegeven dat het beleid zal worden versoepeld. Na de eerste maatregelen om de investeringen in infrastructuur te stimuleren en de renteverlagingen in december, verwachten we dat er na het Nationaal Volkscongres in maart een nieuwe ronde van fiscale stimuleringsmaatregelen en monetaire versoepeling in aantocht is.

  • De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal volledig oververhit geraakt, zelfs eerder dan we dachten omdat het arbeidsaanbod verder onder druk kwam te staan als gevolg van de omikrongolf. De groei zal naar verwachting tegen het einde van het jaar gehalveerd zijn tot 2,4% als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en een meer gematigde eindvraag (hoge inflatie, negatieve fiscale impact, overtollige voorraden van duurzame goederen). Gezien het risico dat de inflatieverwachtingen op hol slaan, heeft de Fed geen andere keuze dan snel een verkrappingscyclus door te voeren, terwijl de economie begint te vertragen.
Carmignac

"Op korte termijn zal de eurozone nadeel blijven ondervinden van zowel de hoge energieprijzen in verband met de impasse tussen Rusland en de NAVO, als de sterke afhankelijkheid van wereldwijde toeleveringsketens. Maar zodra deze nadelen zijn weggeëbd, zou Europa moeten profiteren van een mogelijk volledig herstel van de arbeidsmarkt, dankzij de positieve impact van het begrotingsbeleid."

Beleggingsstrategie en allocatie – Frédéric Leroux, hoofd van het Cross Asset-team en lid van de Strategische Beleggingscommissie

  • Wat aandelen betreft, is het in de huidige context van economische vertraging en aanhoudende inflatie zaak om zich te richten op groeiaandelen van hoge kwaliteit met een sterk prijszettingsvermogen. Hoewel de vooruitzichten voor de komende tijd vragen om een defensieve positionering op de aandelenmarkt, is het gezien de hardnekkige inflatie en de sterke financiële positie van de consument ook zinvol om in beperkte mate te zijn blootgesteld aan cyclische sectoren zoals energie en banken.

  • Wat vastrentende waarden betreft, handhaven we een defensieve positionering, die we na verloop van tijd zouden kunnen versterken als de inflatie nog langer aanhoudt. Het scenario van een versteiling van de rentecurve wordt steeds waarschijnlijker.

  • In de opkomende markten blijven we belegd in China, aangezien het land de op een na grootste pool van groeiaandelen ter wereld is en op het punt staat zijn beleidsmix over een andere boeg te gooien om de economie van het land te ondersteunen.
Carmignac

"Jarenlang waren de maatregelen van de Amerikaanse Federal Reserve gebaseerd op het gedrag van beleggers. Nu worden de beslissingen van de Fed en de toekomstige beleidsstappen van de Europese Centrale Bank bepaald door de inflatie. Door de huidige inflatie, die grotendeels wordt aangejaagd door de energieprijzen, richten we ons opnieuw op de sector fossiele brandstoffen, rekening houdend met de ESG-dynamiek, en de banksector, die zal profiteren van de stijgende rente en de mogelijkheid dat de curve de komende tijd steiler wordt."


Hoewel het voor de aandelenmarkten heel moeilijk zal worden om dit jaar de prestaties van 2020 en 2021 te evenaren, zijn er verschillende positieve factoren die we in overweging moeten nemen. De centrale banken zullen er alles aan doen om te voorkomen dat de groei wordt aangetast. Ze zullen hun best doen om de groei in stand te houden en tegelijkertijd de inflatie aan te pakken. De reële rente zou dan ook nog enige tijd negatief kunnen blijven. Voor veel opkomende landen zal de monetaire verkrapping in de VS geen ernstige gevolgen hebben, aangezien ze profiteren van de stijgende grondstoffenprijzen en/of al goed op weg zijn om hun eigen monetair beleid te verkrappen.