[Management Team] [Author] Ouahba Rose

Rose Ouahba

Head of Fixed Income, Fund Manager
28 jaar ervaring | Bij Carmignac sinds 2007

Biografie

Rose Ouahba is beheerder en hoofd van het obligatieteam. Rose trad in 2007 in dienst bij Carmignac om het beheer van de obligatieportefeuille van Carmignac Patrimoine op zich te nemen. Zij begon haar carrière in 1996 als obligatiebeheerder bij Ecureuil Gestion. Drie jaar later stapte zij over naar IXIS Asset Management, waar zij achtereenvolgens de functies hoofd diversificatie obligaties en hoofd allocatie gestructureerd krediet bekleedde. Rose heeft een postdoctoraal diploma in financial engineering van de Université Paris XII.