Carmignac

Our unique alpha generating long-short equity approach

Direct Line - Carmignac P. Long-Short European Equities

Datum
09 feb. 2022
Duur
30 minuten

Download

Download

Taal
Engels
Deel

2021 turned out to be a challenging year for long/short managers. With a 2021 performance of 13.57% (1), our strategy was able to successfully navigate this environment and generate alpha on the long and short sides. 2022 started tumultuously and the flexibility of our strategy has once again been tested.

1. For the share class Carmignac P. Long-Short European Equities F EUR Acc Hdg, as of 31/12/2021

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc

ISIN: LU0992627298

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

RISICO VERBONDEN AAN EEN LONG/SHORT-STRATEGIE: Dit risico houdt verband met de long- en/of short-posities die worden ingenomen om de nettoblootstelling aan de markt bij te sturen. Het fonds kan aanzienlijke verliezen lijden als die long- en short-posities zich gelijktijdig in een tegengestelde en ongunstige richting ontwikkelen.

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

* Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

Speakers