Carmignac

Navigating 2022 with a global macro fixed income solution

Datum
14 dec. 2022
Duur
45 minuten

Download

Download

Taal
Engels
Deel

2022 has been an unprecedented year for financial markets characterized by high inflation, rising interest rates and heightened volatility. Our Carmignac P. Global Bond managed to navigate 2022 thanks to its flexibility and its Global Macro philosophy. During this webconference, Abdelak and Julien resumed 2022, our performance and our views going forward.

Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc

ISIN: LU0992630599

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

* Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

Carmignac Portfolio Global Bond

A global, flexible and macroeconomic approach to fixed income markets

Discover the fund page

Speakers