Carmignac

Fusie van de bewaarder en de depotbank van het fonds « Carmignac Portfolio »

« Een Sicav naar Luxemburgs recht »

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    1 minuten leestijd

31 augustus 2022, Luxemburg

Bericht aan de aandeelhouders


1. INLEIDINGBeste Aandeelhouder,

Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We stellen het bijzonder op prijs dat u belegt in aandelen van "Carmignac Portfolio" (het "Fonds").

We willen u graag op de hoogte brengen van het feit dat een van de dienstverleners van het fonds, BNP Paribas Securities Services S.C.A. ("BP2S"), zal fuseren met zijn moederbedrijf, BNP Paribas S.A. ("BNPP"). Als gevolg van deze fusie zullen de taken van BP2S als bewaarder en depotbank van het Fonds worden overgenomen door BNPP.

Vanuit praktisch oogpunt zal deze fusie geen gevolgen hebben voor uw belegging. Er zullen geen wijzigingen optreden in de huidige operationele, organisatorische en commerciële kenmerken van het Fonds.

In de bijlage vindt u de door BNPP verstrekte officiële bekendmaking.

***

In november 2022 zal een nieuwe versie van het prospectus worden gepubliceerd waarin deze wijziging met terugwerkende kracht zal worden opgenomen.

Wij informeren u dat het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten, evenals het laatste jaarverslag en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, gratis in het Frans beschikbaar zijn. maatschappelijke zetel van het Fonds te 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, bij de beheermaatschappij CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Luxemburg en op de website www.carmignac.com.

De intrinsieke waarden worden gepubliceerd op de websites www.carmignac.com en www.fundinfo.com.

Financiële dienst voor België: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

Indien u vragen hebt over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met Carmignac of met uw financieel adviseur. Indien u een distributiepartner van Carmignac bent en uw cliënten vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor Professionele Beleggers.

Hoogachtend,
Eric HELDERLE
Directeur