Carmignac

Bericht aan de houders van deelnemingsrechten

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    1 minuten leestijd
Parijs, 8 september 2022

BETREFT: Intragroepsfusie – BNP Paribas Securities Services en BNP Paribas

Geachte heer, mevrouw,

Wij danken u voor het vertrouwen dat u als houder van deelnemingsrechten van onze fondsen in ons stelt. Hierbij brengen wij u ervan op de hoogte dat BNP Paribas Securities Services, dat optreedt als depotbank/bewaarder, bank voor de centralisatie van orders en registerhouder, gaat fuseren met moederbedrijf BNP Paribas. De ingangsdatum van de fusie is 1 oktober 2022.

Door de fusie zal BNP Paribas, als rechtsopvolger onder algemene titel van BNP Paribas Securities Services, vanaf de fusiedatum de depotbank/bewaarder, de bank voor de centralisatie van orders en de registerhouder van onze fondsen worden.

De fusie heeft geen gevolgen voor de functies en verrichtingen van Carmignac Gestion die door BNP Paribas worden uitgevoerd. Het operationeel model en dienstverleningsmodel van BNP Paribas blijven ongewijzigd, net als de contactgegevens van de depotbank in Frankrijk.

De bijgewerkte prospectussen vindt u op www.carmignac.com.

Hoogachtend,

Christophe PERONIN
Gedelegeerd Algemeen Directeur