Algemene Gebruiksvoorwaarden

Doel van de site

De Pro-Space is een informatieve website die tot doel heeft de portefeuillebeheeractiviteiten van CARMIGNAC GESTION S.A. en zijn Luxemburgse filiaal CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A. voor te stellen, en informatie te verschaffen over de belangrijkste kenmerken van zijn icb's en diensten.

Aard van de op de site beschikbare informatie

Via deze site kunnen geen transacties worden uitgevoerd. Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving door CARMIGNAC GESTION worden gewijzigd. De op deze site vermelde gegevens kunnen op geen enkele wijze worden opgevat als een aansporing of advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct. CARMIGNAC GESTION en al wie bij zijn dienstverlening is betrokken, wijzen alle aansprakelijkheid van de hand voor het gebruik van deze informatie en de gevolgen die daaruit kunnen voortspruiten, met name voor wat betreft beslissingen die kunnen worden getroffen of acties die kunnen worden ondernomen op basis van deze informatie.

Uw rechten

U beschikt altijd over het recht op inzage van uw Persoonsgegevens. U kunt ook een verzoek tot rechtzetting of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen. U beschikt ook over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om te verzoeken de verwerking ervan te beperken. Indien u een dergelijke aanvraag of klacht wilt indienen, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar onze Data Protection Officer: dpo@carmignac.com. Om uw rechten op uw Persoonsgegevens te kunnen uitoefenen, dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) bij te sluiten in een van de volgende formaten: GIF, JPG, PNG, PDF (maximaal 2MB). Daarnaast kunt u altijd een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

CARMIGNAC GESTION

24, place Vendôme - F - 75001 Paris Tel. : (+33) 01 42 86 53 35 Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 15 000 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676 Algemeen Directeur: De heer Edouard Carmignac