Carmignac

Gelijke tred houden met de nieuwe consument

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Het is voor bedrijven enorm belangrijk dat ze voortdurend de vinger aan de pols houden bij consumenten, aangezien hun gedrag onder invloed van bredere trends razendsnel kan omslaan. Kunnen anticiperen op consumptiepatronen is prioriteit nummer één voor het aandelenteam van Carmignac; daaruit kunnen we namelijk afleiden of bedrijven waarin we beleggen goed gepositioneerd zijn.

 • Carmignac
  Gegevensanalyse

  We gaan na hoe en waar mensen winkelen, maar ook welke verschillen er zijn tussen landen en bevolkingsgroepen. Ook onderzoeken we hoe consumenten reageren op concurrerende producten en diensten, met name door middel van enquêtes.

 • Carmignac
  Enquêtes

  We gaan na hoe en waar mensen winkelen, maar ook welke verschillen er zijn tussen landen en bevolkingsgroepen. Ook onderzoeken we hoe consumenten reageren op concurrerende producten en diensten, met name door middel van enquêtes.

Volledig digitaal: tijdelijk of blijvend?

We weten allemaal dat de manier waarop we consumeren in de afgelopen jaren ingrijpend is veranderd. Voor vrijwel alles bestaat tegenwoordig wel een app. We gebruiken onze telefoons om het nieuws te lezen, eten te bestellen, ons slaapritme te evalueren en zelfs om te beleggen!

Bekende namen zoals Amazon of Uber, maar ook hun tegenhangers in opkomende landen, JD.com, Sea Limited en MercadoLibre hebben in 2020 forse koersstijgingen kunnen noteren: doordat we met zijn allen zo veel thuis moesten blijven, was het onvermijdelijk dat onze consumptiepatronen ook ingrijpend veranderden. De hamvraag voor deze bedrijven is nu of die digitale revolutie slechts samenhing met de lockdowns. In dat geval zouden de gebruikersaantallen namelijk weer dalen zodra de wereldeconomie heropend wordt. Hebben deze coronastijgers hun volle potentieel verwezenlijkt?

Carmignac
Bron: Carmignac, 2021 Portefeuillesamenstelling kan in de loop van de tijd zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
De gebruikte handelsmerken en logo's wijzen niet op banden met of goedkeuring van de desbetreffende bedrijven.

Bij Carmignac zijn we ervan overtuigd dat er nog rek zit in het thema digitalisering, en wel om diverse redenen:

 • Gewoontes beklijven. In sommige landen waar de economische activiteit alweer op gang is gekomen, zien we nu al dat consumenten hun eten nog altijd laten bezorgen, online blijven kopen, etc.

 • De marktpenetratie is nog altijd laag. Met name op sommige terreinen, zoals de supermarkten, en in sommige regio's, zoals Europa en opkomende markten

 • Verbetering van de marges. Na jaren van krachtige groei zal de winstmarge van deze platforms waarschijnlijk verbeteren doordat ze meer inkomsten gaan genereren.

De digitale revolutie blijft ook voor ons dagelijks leven niet beperkt tot de opkomst van de e-commerce: we kunnen erop rekenen dat uiteenlopende aspecten van ons dagelijks leven geleidelijk ook gedigitaliseerd raken. Een van de terreinen waar digitalisering om zich heen grijpt is het onderwijs, maar de technologie staat nog in de kinderschoenen, zij het dat deze sinds de uitbraak van het virus sterk in opkomst is.

Behoefte aan verandering

Digitalisering heeft niet alleen een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we consumeren, maar ook onze behoefte aan authenticiteit en beleving groter gemaakt.

We richten ons meer op bedrijven die een stapje extra zetten om transacties te vermenselijken of nieuwe winkelervaringen te creëren. Sommige platformen onderscheiden zich nadrukkelijk van andere marktplaatsen doordat elk product gekoppeld is aan een gezicht. Een voorbeeld is Etsy, een e-commerceplatform met een "community van verkopers", met creatieve ondernemers/kunstenaars die Etsy in staat stellen een collectie unieke producten aan te bieden.

Wat ervaring betreft, richten we ons op bedrijven die consumenten een unieke in-store ervaring bieden, zoals Ferrari of sportkledingfabrikant Lululemon, die augmented reality gebruiken zodat klanten hun producten kunnen uitproberen.

Carmignac

Een andere noemenswaardige verandering is de trend richting duurzamer consumeren. De productie en verkoop van elektrische voertuigen zitten fors in de lift. Dit wordt weliswaar in de hand gewerkt door overheidssubsidies en infrastructuuraanpassingen, maar duidt tevens op een verschuiving in de voorkeuren van consumenten, waar we in onze portefeuille van proberen te profiteren.

Behoefte aan uniciteit

De nieuwe consument blijft bovendien op zoek naar uniciteit, iets waar luxebedrijven gretig op inspelen. Mensen willen nog altijd dingen die slechts voor weinigen zijn weggelegd. Een bedrijf als Hermès maakt het bewust moeilijk voor consumenten om zijn meest begeerde tassen, waaronder de Birkin en de Kelly, te bemachtigen. Je kunt deze artikelen niet online kopen, en omdat het merk geen wachtlijsten meer hanteert via zijn stores, moet je een bestaande relatie hebben met Hermès om zo'n tas te kopen. Door het schaarse aanbod behouden deze tassen bovendien hun waarde op tweedehands markten. Hermès-tassen worden tegen 80% van hun winkelprijs doorverkocht, terwijl dit voor Chanel en Louis Vuitton slechts 63% is.


Ontdek de nieuwe trends in onze aandelenselectie binnen:

Carmignac Investissement

[Background image] [CI] Blue sky and buildings

Op zoek naar de winnaars van vandaag en van morgen

 • Een wereldwijd aandelenfonds zonder beperkingen ten aanzien van regio, sector of marktkapitalisatie

 • Rendementsaanjagers die langetermijntrends en kortetermijnkansen combineren

 • Een gedisciplineerd beleggingsproces, gebaseerd op een fundamentele bottom-up-analyse om het genereren van alfa te optimaliseren.


Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN: FR0010148981

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.


Bron: Carmignac, 30/04/2021