Carmignac

Carmignac P. Unconstrained Global Bond & Charles Zerah viert zijn tiende verjaardag

 • Auteur(s)
  Charles Zerah
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Voor beleggers met een dynamisch profiel die op zoek zijn naar obligataire rendementsbronnen ten tijde van extreem lage rentes en een volatiele marktomgeving

Tijdens periodes van marktvolatiliteit kan Charles Zerah, Fondsbeheerder van Carmignac P. Unconstrained Global Bond:

 • Zijn portefeuille robuuster maken door het verlagen van het directionele risico, door de beta-blootstelling aan de rentegevoeligheid en het kredietrisico te verlagen en door de portefeuillesamenstelling te wijzigen ten voordele van ‘value’-opportuniteiten

 • Inspelen op opportuniteiten die ontstaan ten tijde van een verhoogde marktvolatiliteit,, door de verlening van kapitaal aan liquiditeit-hongerige bedrijven

Waarom in Carmignac P. Unconstrained Global Bond beleggen?

De decenia-lange daling van de rentevoeten in ontwikkelde landen zorgde voor extreme positieve rendementen voor de obligatiebelegger. De bodem van de rente lijkt echter bereikt nu de 10-jarige US Treasury Yields en de 10-jarige Duitse rente respectievelijk +0.6% en -0.4% bedragen1.

Indien de rente zou stijgen kunnen obligatiebeleggers significante verliezen lijden. Aangezien de meeste Obligatie-indices een duratie van meer dan 8 jaar hebben (bijvoorbeeld de JPMorgan GGB index), kan een mogelijke stijging van de rente met 1% lijden tot een daling van de obligatieprijzen van ongeveer 8% 2.

Onze Unconstrained obligatie-strategieën zoals Carmignac P. Unconstrained Global Bond genieten van een grotere flexibiliteit om zich te weren tegen de uitdagende omgeving op de obligatiemarkt.

(1) Bron: Bloomberg per 03/06/2020 (2) Source: Bloomberg

Wat zijn de grootste voordelen van het Fonds?

Carmignac P. Unconstrained Global Bond is de pionier van ons unconstrained-obligatiegamma, een filosofie à la Carmignac dat op drie pijlers rust: flexibiliteit, globale benadering en een niet-benchmarkgebonden beheer, dat wordt gedeeld door al onze fondsbeheerders.

 • Een wijdere reikwijdte van de modified duration en de mogelijkheid om short- of longposities in te nemen op de obligatie- en valutamarkten. Dit zorgt voor de nodige instrumenten om de huidige marktsituatie het hoofd te bieden.

 • Carmignac Fixed Income Range

  Carmignac Fixed Income Range: Carmignac P. Unconstrained Global Bond positioned in the top-right part in terms of risk/return profiles

  Carmignac P. Unconstrained Global Bond is gepositioneerd in het bovenste gedeelte in termen van risico-rendementsprofielen

Bron: Carmignac, 31/05/2020. Potentiële rendementen zijn een voorspelling. Rendementsvoorspellingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. Het risico-niveau is gebaseerd op het volatiliteitsgemiddelde van het 52 weekgemiddelde van het Fonds sinds 31 juli 2017 (lancering van Carmignac Portfolio Unconstrained Credit) per 31 March 2020. De risico’s, vergoeding en lopende kosten staan beschreven in de KIID (Key Investor Information Document). De KIID moet beschikbaar gesteld worden aan kopers van het fonds voor inschrijving. Enkel ter illustratie, houdt geen rekening met de persoonlijk omstandigheden van de belegger en kan niet geïnterpreteerd worden als beleggingsadvies.

Op 10 maart 2021 hebben vier van onze obligatiefondsen een naamswijziging achter de rug. Het woord "Unconstrained" is geschrapt en Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income is omgedoopt tot Carmignac Portfolio Flexible Bond.

Ontdek de webpagina van het Fonds:


Statistieken sinds het beheer door Charles Zerah

Onderstaande statistieken per 29/05/2020, zijn een weerspiegeling van de prestaties sinds Portfolio Unconstrained Global Bond A Eur Acc door Charles Zerah wordt beheerd (26/02/2010).

 • 1e kwartiel
  van de Global Bond Morningstar-categorie voor het rendement op 10 jaar
 • 4.5%
  Geannualiseerd rendement sinds de komst van Charles Zerah
 • 7.2%
  Gemiddelde volatiliteit op 52-weken
 • 0.0
  Correlatie met de globale aandelenmarkten sinds de komst van Charles
 • 3
  Rendementsbronnen de afgelopen tien jaar: overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en in mindere mate valuta’s
 • 89%
  van de tijd presteert het fonds beter dan het gemiddelde van de ‘Global Bond’ Morningstarcategorie inzake ‘roling-performance’ op 3 jaar
[Insights] 2020 06_FF_CGB (Pro) 2 NL

Bron: Carmignac, 29/05/2020.
(3) Charles Zerah’s komst (26/02/2010). Historische prestaties zijn geen indicatie op toekomstige prestaties. Rendementen zijn netto kosten (exclusief eventuele inschrijvingskosten toegepast door de distributeur). Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valuta-fluctuaties. Portefeuillesamenstelling kan zonder verwittiging veranderd worden. (4) A Eur Acc aandelenklasse. (5) Global Bond Morningstarcategorie. Morningstarrating™: © Mei 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten inbegrepen. Deze informatie is eigendom van Morningstar en/of zijn toeleveranciers en mag noch gekopieerd noch verspreid worden en wordt niet geacht accuraat, compleet en tijdsgebonden te zijn. Noch Morningstar noch zijn toeleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies die komt door gebruik van deze informatie. (6) JP Morgan Global Government Bond Index (JNUCGBIG), coupon reinvested


Carmignac Portfolio Global Bond Income E USD Hdg

ISIN: LU0992630326

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

[Scale risk] 4/2 years_EN
*Risicoschaal van de KIID (Key Investor Information Document). Risico-categorie 1 betekend niet dat de belegging zonder risico is. Deze indicator kan wijzigen over tijd. A EUR Acc aandelenklasse heeft als ISIN code: LU0336083497.