[Background image] [CI] Blue sky and buildings

Carmignac Investissement: blijft de benchmark al ruim drie jaar voor

 • Auteur(s)
  David Older
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd
 • +31,7%
  Rendement over 3 jaar (tegen +22,6% voor de referentie-indicator)*
 • +56,1%
  Rendement sinds David Older aan het roer staat (tegen +29,7% voor de referentie-indicator)*
 • +25,1%
  Rendement sinds het begin van het jaar (tegen +0,6% voor de referentie-indicator)*

*Referentie-indicator: MSCI ACWI (USD) (met herbelegde netto-dividenden). Aantreden van David Older: 31/12/2018. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstig rendement. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Cijfers per 06/11/2020


De benoeming van David Older als Head of Equities bracht ingrijpende verbeteringen teweeg in het aandelenteam en de bijbehorende processen van Carmignac. Daarnaast brak er met hem aan het roer van Carmignac Investissement een nieuw hoofdstuk voor de strategie aan.

Die kentering is duidelijk te zien aan het behaalde rendement over voortschrijdende periodes van één jaar ten opzichte van de referentiegroep2, dat flink opgeklommen is sinds David Older de leiding heeft3:

Carmignac Investissement t.o.v. referentiegroep
De Morningstar-rangschikking op basis van percentielen t.o.v. de referentiegroep over voortschrijdende periodes van één jaar2

[Insights] 2020 11_FF_CI (Pro) 1 NL
De referentiegroep bestaat uit de categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei van Morningstar. A EUR Acc-aandelenklasse. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstig rendement. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement stijgen of dalen. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Bron: Morningstar Direct, Carmignac, september 2020. Periode van 01/09/2018 tot 30/09/2020.

Enkele belangrijke feiten over deze stijgende rendementstrend:

 • Het is het resultaat van het jarenlang aanscherpen van het aandelenteam en het beleggingsproces.
 • Het is te danken aan de goede aandelenselectie in ontwrichtende, structurele-groeithema's (pure alfa-realisatie).
 • Het benadrukt de doeltreffendheid van Davids rigoureus en doortastend beheer van winnende posities.

Een voorbeeld van een langlopend succesverhaal: e-commerce

Bij de tien aandelen die sinds 31/12/2018 (Olders aantreden) het best hebben gepresteerd, zitten drie e-commerce-bedrijven uit drie verschillende landen. Dat sluit bijzonder goed aan op de filosofie van het fonds: nagaan welke trends universele kenmerken hebben die zich gemakkelijk laten vertalen naar andere regio's en bedrijven.

Bovendien is het genoemde succes niet alleen toe te schrijven aan de e-commerce. Amazon zit ook in de cloud-technologie, het grootste deel van Mercadolibre zit in betaaltechnologie en Sea Ltd. behoudt zijn leiderschap in de Zuidoost-Aziatische gamesmarkt. Aangezien e-commerce enorm snel zowat overal is doorgebroken, zijn we nu op zoek naar de volgende grote trend: social commerce.

Waarom zou u kiezen voor Carmignac Investissement en niet voor een ander wereldwijd aandelenfonds?

 • Het benut het internationale universum écht ten volste en is aanzienlijk gepositioneerd in opkomende markten, voornamelijk China.

 • Het is over verschillende sectoren en posities gediversifieerd en is gepositioneerd in technologiegerelateerde bedrijven, maar ook in vele andere. De portefeuille bestaat voor een aanzienlijk deel uit de sectoren consumptiegoederen, gezondheidszorg en industrie.

 • Het steunt op de schouders van getalenteerde analisten uit allerlei sectoren, die allemaal in dezelfde beleggingscultuur verankerd zijn en zich specialiseren in sectoren die de meest veelbelovende structurele-groeitrends vertonen.

 • Het is gegrond op discipline: afwijkend van de norm en uiterst actief beheer van wegingen, waarmee de risico's van te populaire transacties worden beperkt.

  Sinds begin dit jaar noteert de A EUR-aandelenklasse van Carmignac Investissement een rendement van +25,1%, tegenover +0,6% voor de referentie-indicator1. De aandelenklasse presteerde sinds begin dit jaar beter dan 95% van de referentiegroep (wereldwijde aandelenfondsen) en 90% daarvan sinds David Older aan het roer staat3.

  Ontdek de webpagina van het fonds:

[Insights]2020 11_FF_CI (Pro)2 NL

Bron: Carmignac, Bloomberg, 06/11/2020. Rendement van de A EUR acc-aandelenklasse. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstig rendement. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). © 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: is eigendom van Morningstar en/of zijn gegevensleveranciers, mag niet worden gekopieerd of verspreid en is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of actueel. Noch Morningstar, noch zijn gegevensleveranciers zijn aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van het gebruik van deze informatie.


Carmignac Investissement E EUR Acc

ISIN: FR0010312660

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

1MSCI ACWI (USD) (Reinvested net dividends) 2 Global Large Cap Growth 3 Aantreden van David Older: 31/12/2018.