Carmignac

Vijf redenen waarom fintechs nog steeds aantrekkelijk zijn

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Fintechs1 – een neologisme dat enkele jaren geleden opdook, als samentrekking van de woorden 'finance' en 'technologie' – vormen een ware revolutie binnen de huidige digitale revolutie en kenden al een enorme groei voordat de coronacrisis zich aandiende. Deze trend zal de komende jaren waarschijnlijk aanhouden, dankzij de digitale omslag van de consument.

Het aanbod van de fintechsector, variërend van online-betalingen tot kredieten, kwam in de schijnwerpers te staan door de coronacrisis en heeft optimaal geprofiteerd van de behoefte aan contactloze betalingen en transacties die op afstand kunnen worden uitgevoerd. Hoewel deze producten vóór de pandemie al bestonden, heeft die de implementatie van nieuwe gewoonten versneld en het consumentengedrag grondig veranderd.

Als gevolg hiervan zal volgens een recent onderzoek over dit onderwerp (The Global FinTech Market Report 2021) de wereldwijde fintechmarkt tussen 2020 en 2026 jaarlijks waarschijnlijk met gemiddeld circa 27% groeien.

Dergelijke vooruitzichten hebben een flinke aantrekkingskracht gehad op beleggers. Volgens het strategisch adviesbureau Boston Consulting Group zijn de beleggingen in fintechs in het derde kwartaal van 2021 met 173% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Daarnaast waren de bedrijven van deze sector de afgelopen drie jaar zeer gewild op de beurs.

Carmignac
Bron: Stoxx
De Stoxx Global Fintech, de Stoxx Global 3000 Banks en de Stoxx Global 1800

Toch lijkt er geen einde gekomen te zijn aan het potentieel van fintechs nu sommige spelers uit de sector erin slagen een aanzienlijk marktaandeel te veroveren dankzij hun enorme wendbaarheid en de geavanceerde technologieën die ze gebruiken.

Hier volgen vijf redenen waarom wij van mening zijn dat fintechs nog steeds goed in de gaten moeten worden gehouden:

 • Kredieten

  Dankzij hun technologische mogelijkheden en natuurlijke vermogen om gegevens te verzamelen en te verwerken om aan de verwachtingen van hun klanten te voldoen, kunnen ze producten aanbieden met een aantrekkelijker rentetarief dan traditionele banken. Deze bedrijven winnen het vertrouwen en de loyaliteit van de gebruiker doordat ze ook transparanter zijn als het gaat om tarieven.

  Daarnaast bieden ze steeds meer diensten waar veel vraag naar is, zoals de optie "koop nu, betaal later"2 . Fintechs genereren vervolgens inkomsten door handelaren een commissie aan te rekenen voor de aankopen die via hen zijn gedaan, terwijl eventuele kosten voor late terugbetaling bij de klant in rekening worden gebracht.

 • Betalingen

  Sinds de pandemie is het gebruik van online of contactloze betaaloplossingen voortdurend toegenomen, waardoor de traditionele plastic betaalkaart binnenkort zou kunnen verdwijnen. In de Verenigde Staten verwachten we dat twee op vijf aankopen in winkels de komende vijf jaar met een mobiele telefoon zullen worden betaald, oftewel vier keer zoveel als nu.

  Een vergelijkbare groei wordt verwacht in andere ontwikkelde landen, en deze trend zou zelfs sneller kunnen verlopen in zogenaamde "opkomende markten", waar veel mensen direct overschakelen van contant geld naar betalen met een telefoon.

  Naast oplossingen voor aankopen door huishoudens, ontwikkelen sommige fintechs ook oplossingen om transacties tussen bedrijven aanzienlijk te stroomlijnen door de interne processen die betalingsachterstanden veroorzaken, efficiënter te maken. Dergelijke digitale oplossingen zijn aantrekkelijk voor bedrijven omdat die momenteel gemiddeld bijna 70 dagen moeten wachten op betalingen van zakelijke klanten.

 • Cryptomunten

  Cryptomunten3 zijn sinds iets meer dan een decennium in volle expansie. Voor de financiële sector, die eraan gewend is dat valuta's door centrale banken worden beheerd, is dat misschien wel de meest verstorende ontwikkeling. De stijgende overheidsuitgaven, die vooral tijdens de gezondheidscrisis fors omhoog zijn gegaan, hebben de vrees aangewakkerd dat landen voor hun financiering afhankelijk zullen zijn van de centrale banken.

  Deze zorgen hebben een groeiend aantal bedrijven ertoe aangezet om hun kasgeld in cryptomunten aan te houden, waarvan de bitcoin de bekendste is. Daarnaast willen sommige bedrijven deze virtuele valuta's als betaalmiddel gebruiken.

  Die oplossingen zijn echter niet zonder risico. Ten eerste is er steeds meer aandacht van de autoriteiten voor dit verschijnsel, omdat er enorm wordt gespeculeerd met deze valuta's door amateurbeleggers. Bovendien is het praktisch onmogelijk om de waarde te schatten van deze munten, die niet aan een economie zijn gekoppeld. Ten slotte zijn deze virtuele activa, in tegenstelling tot goud, nog te recent om te worden beschouwd als een alternatieve waardeopslag.

  Niettemin zal de groei die op dit vlak wordt waargenomen naar verwachting aanhouden en zal het aandachtsgebied zich uitbreiden naar: 1) steeds meer professionele beleggers, 2) het hele ecosysteem van de cryptografie – encryptie die de onschendbaarheid van gegevens garandeert – variërend van cryptomunten tot de handel in alternatieve financiële activa.

 • Cyberbeveiliging

  Door de ontwikkeling van digitale oplossingen worden financiële instellingen geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op beveiligingsgebied. Gezien de toename van het aantal transacties, de groeiende vraag naar minder restrictieve authenticatieprocessen en de opkomst van cyberaanvallen zijn cybersecurity-oplossingen essentieel geworden voor de financiële sector.

  De vraag naar beveiligingssoftware van de nieuwe generatie is nog nooit zo groot geweest. Volgens het advies- en onderzoeksbureau Gartner zullen de wereldwijde IT-uitgaven in de financiële sector tussen nu en 2025 naar verwachting een gemiddelde groei kennen van ongeveer 6,5% per jaar.

 • ESG

  Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) vormen tegenwoordig een essentieel aandachtspunt voor beleggers. Fintechs maken het mogelijk om bepaalde maatschappelijke problemen op te lossen.

  Dankzij de diensten die ze aanbieden, kunnen oplossingen die tot nu toe bijvoorbeeld te duur waren of in bepaalde regio's onmogelijk konden worden toegepast, toegankelijk worden gemaakt. Zo hebben fintechs in zogenaamde opkomende landen, waar maar weinig mensen een bankrekening hebben, al geholpen om bepaalde lokale bevolkingsgroepen uit de armoede te halen. Tegenwoordig hoef je geen bankrekening meer te hebben om een lening of verzekering af te sluiten. Een eenvoudige telefoon is genoeg.

1Fintechs zijn technologiebedrijven die concurreren met traditionele spelers in de bancaire en financiële sector door nieuwe financiële diensten aan te bieden.
2Dankzij deze optie kunnen klanten hun aankopen gespreid betalen, bijvoorbeeld over een periode van zes weken. Dergelijke leningen worden over het algemeen afgesloten tegen een rente van 0%.
3Virtuele betaalmiddelen die voornamelijk op internet kunnen worden gebruikt en die voor de beveiliging van transacties en de aanmaak van eenheden gebruikmaken van cryptografie, een codering die de onschendbaarheid van gegevens garandeert. Cryptomunten ontsnappen aan de controle van regelgevers en centrale banken.

voor meer informatie over de disruptieve trends die we volgen.

Klik hier

Publicitaire mededeling
Dit is een publicitaire mededeling. Dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij. Het vormt geen inschrijvingsaanbod, noch een beleggingsadvies. Dit document is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies. Dit document wordt u uitsluitend ter informatie verstrekt en u mag het niet gebruiken om een oordeel te vormen over de voordelen van beleggingen in effecten of participaties die in dit document worden beschreven, noch voor enig ander doel. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie in dit document is actueel op de datum van schrijven en is afkomstig van interne en externe bronnen die door Carmignac als betrouwbaar worden beschouwd, is niet noodzakelijkerwijs volledig en de juistheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De nauwkeurigheid of betrouwbaarheid ervan wordt dan ook niet gegarandeerd en Carmignac, haar bestuurders, medewerkers en agenten zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten en weglatingen (inclusief aansprakelijkheid jegens een persoon voor nalatigheid). In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Het rendement van aandelen waarvan het valutarisico niet is afgedekt, kan zowel stijgen als dalen als gevolg van wisselkoersschommelingen. Verwijzingen naar bepaalde effecten of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs. Risicoschaal van de EBI/KIID (document met Essentiële Beleggersinformatie). Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is een minimale periode en mag niet worden beschouwd als een aanbeveling om de belegging aan het einde van die periode te verkopen. Morningstar Rating™: © 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers; mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; gaat niet gepaard met enige garantie omtrent de betrouwbaarheid, volledigheid of relevantie ervan. Noch Morningstar noch zijn content providers zijn verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie. De toegang tot het fonds kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document is niet gericht aan personen in rechtsgebieden waar dit document of het beschikbaar stellen ervan verboden is (omwille van de nationaliteit of woonplaats van de persoon of om enige andere reden). Personen op wie dergelijke beperkingen van toepassing zijn, mogen dit document niet raadplegen. De fiscale behandeling is afhankelijk van de situatie van elke persoon. De fondsen zijn niet geregistreerd voor distributie in Azië, Japan, Noord-Amerika, en zijn evenmin geregistreerd in Zuid-Amerika. De Carmignac-fondsen zijn in Singapore geregistreerd als buitenlandse beleggingsfondsen die uitsluitend bestemd zijn voor professionele cliënten. De fondsen zijn niet geregistreerd krachtens de US Securities Act van 1933. Het fonds kan in de zin van de Amerikaanse Regulation S en de FATCA niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten gunste van een "US person". De risico's en kosten in verband met de fondsen worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI/KIID). De EBI/KIID moet ter beschikking van de belegger worden gesteld vóór zijn inschrijving. Inschrijvers dienen kennis te nemen van de EBI/KIID. Elke belegging in het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. Het prospectus, de EBI/KIID, de NIW en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op www.carmignac.com, en kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij.De beheermaatschappij kan op elk moment beslissen om de verkoop in uw land stop te zetten. Via de volgende link kan een overzicht worden geraadpleegd van de rechten van beleggers in het Nederlands (paragraaf 6: "Samenvatting van de rechten van beleggers"): https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761 Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van de SICAV Carmignac Portfolio, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De fondsen zijn gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar Frans recht die voldoen aan de voorwaarden van de ICBE- of de AIFM-richtlijn. Copyright: De via deze presentatie gepubliceerde gegevens zijn de exclusieve eigendom van hun houder zoals vermeld op iedere pagina. CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme – F-75001 Parijs – Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer. Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR 15.000.000 – HR Parijs B 349 501 676 CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel.: (+352) 46 70 60 1 Filiaal van Carmignac Gestion. Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen. Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR 23.000.000 - HR Luxemburg B67549