Carmignac

Obligatiemarkten: hoe profiteren van rente- en inflatierisico’s?

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Beleggen in obligaties wordt complexer

Terwijl de gezondheidssituatie verbetert nu de vaccinatiecampagnes op snelheid komen, met name in de ontwikkelde landen, en een terugkeer naar een normale gang van zaken steeds dichterbij lijkt te komen, groeit ook de bezorgdheid over de stijgende rente en oplopende inflatieverwachtingen. Vooral in de Verenigde Staten en Europa blijkt sinds begin dit jaar dat die vrees terecht is.

 • Effect op de obligatiemarkten

  Carmignac

  De omstandigheden worden complexer en het overgrote deel van de markt noteert sinds begin dit jaar een verlies.

 • Gevolgen voor beleggers

  Carmignac

  Een laag rendement, dat extra klappen dreigt te krijgen als de rente verder stijgt, zeker voor beleggingen met een traditioneel of passief beheer.

Hoe kunt u het beste omgaan met het risico op stijgende rente en inflatieverwachtingen op de obligatiemarkten ... en er zelfs op inspelen?

Door te kiezen voor een fundamenteel actief beheerd obligatiefonds, dat alle nodige instrumenten kan aanwenden om risico's op te vangen en te gebruiken als rendementsbron.

Actief risicobeheer in alle marktomstandigheden

Carmignac Portfolio Flexible Bond is een obligatiefonds dat gebruikmaakt van assetallocatie om wereldwijd kansen op de obligatiemarkten te grijpen en daarbij het valutarisico systematisch afdekt. Dankzij het zeer uitgebreide beleggingsuniversum en het flexibele beheer van de rentegevoeligheid, kan het fonds actief op de risico's inspelen en profiteren van zowel een stijgende als een dalende rente of inflatie.

 • De afdekking van het renterisico als rendementsbron

  Actief beheer van de rentegevoeligheid van het fonds sinds begin 2020

  Carmignac

  Doordat het de rentegevoeligheid kan laten variëren van  -3 tot +8, kan het fonds short-strategieën toepassen op alle rentecurves en alle looptijden. Carmignac Portfolio Flexible Bond kan zelfs meer doen dan het renterisico louter beperken of neutraliseren en met behulp van derivaten een negatieve rentegevoeligheid tot stand brengen, zowel op een specifieke rentecurve als voor de portefeuille in zijn geheel.

 • Het inflatierisico gebruiken als rendementsbron

  Evolutie van de blootstelling aan inflatiestrategieën in het fonds sinds begin 2020

  Carmignac

  Het fonds kan beleggen in alle segmenten van de obligatiemarkt, waardoor het onder meer strategisch kan inspelen op de inflatie door te beleggen in obligaties die gekoppeld zijn aan de inflatie of de 'break-eveninflatie', zowel binnen als buiten Europa. Op die manier kan het zijn blootstelling dynamisch aanpassen aan de inflatieverwachtingen om daar profijt uit te halen.

Bron: Carmignac, 30/04/2021.WIST U DAT?


Carmignac Portfolio Flexible Bond combineert een 'top-down'-benadering met 'bottom-up'-strategieën in overheids- en bedrijfsobligaties: de samenstelling van de portefeuille is gebaseerd op de overtuigingen van de beheerders in elk segment van het obligatie-universum én een grondige analyse van de markten. Daarvoor putten zij uit de expertise van het voltallige beheerteam en onze specialisten in bedrijfsobligaties, obligaties uit opkomende landen en bancaire kredieten.


Omgaan met perioden van stijgende rente en inflatie in de praktijk

De rente- en inflatiestrategieën die Carmignac Portfolio Flexible Bond in het huidige klimaat toepast, weerspiegelen onze kijk op de economie van bepaalde landen waar wij een normalisering van het monetaire beleid of een hoge inflatoire druk verwachten. We sturen de weging van die strategieën ook tactisch bij op basis van de waarderingen.


 • Carmignac
  SHORT OP DE AMERIKAANSE RENTE

  De rentegevoeligheid van het fonds werd verlaagd met behulp van derivaten om rekening te houden met het risico op een rentestijging als gevolg van de heropstart van de economie. Na een periode van relatieve rust kan de Amerikaanse rente volgens ons opnieuw gaan stijgen, dus kiezen wij voor een short-positie.

 • Carmignac
  LONG OP DE RENTE IN DE EUROPESE KERNLANDEN

  De Europese rente heeft de ontwikkelingen in de VS met enige vertraging gevolgd en is de afgelopen weken aanzienlijk gestegen. Toch denken wij dat beleggers te optimistisch zijn over de eerste renteverhogingen door de Europese Centrale Bank en dat de rente in de eurozone momenteel een goed instapniveau biedt.

 • Carmignac
  SHORT OP DE EUROPESE INFLATIE

  De inflatieverwachtingen aanwakkeren is voor de Europese Centrale Bank geen prioriteit. Bovendien lijken ze ons vandaag te hoog, dus nemen wij een short-positie in op de inflatie in de eurozone. Dat kan de portefeuille trouwens ook beschermen tegen teleurstellende economische cijfers.

 • Carmignac
  LONG OP DE AMERIKAANSE INFLATIE

  De heropstart van de Amerikaanse economie zal waarschijnlijk gepaard gaan met een sterk aantrekkende inflatie. Dat wordt in de hand gewerkt door de houding van de centrale bank, die bereid is de economie te laten oververhitten om een volledige werkgelegenheid te bereiken.

Bron: 26/05/2021.

Wilt u meer informatie?


Carmignac Portfolio Flexible Bond

Carmignac

Een flexibele oplossing voor de wereldwijde obligatiemarkten

 • Een fonds dat belegt in obligaties en het wisselkoersrisico afdekt
 • Actieve benadering op basis van overtuigingen om te profiteren van kansen op de wereldwijde obligatiemarkten
 • Flexibele en niet aan een benchmark gebonden filosofie om verschillende marktomstandigheden te kunnen doorstaan


Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

* Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.