Carmignac

Impactbeleggen en de 17 SDG’s

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd

Wat is impactbeleggen en hoe heeft het zich ontwikkeld?

Oorspronkelijk werd impactbeleggen als een filantropische activiteit beschouwd, omdat het bedoeld was om de negatieve effecten van bedrijfsactiviteiten op milieu en maatschappij te verminderen. Tegenwoordig is impactbeleggen echter breder dan dat: het verwijst naar beleggingen die uitdrukkelijk en bewust bedoeld zijn om naast een financieel rendement een positieve sociale en/of milieu-impact te genereren.

Wat houden de Sustainable Development Goals (SDG’s, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties precies in?

De 17 SDG’s, opgesteld door de Verenigde Naties, beschrijven wat de hele wereld moet doen om de aarde leefbaar te houden en ongelijkheid te verminderen via sociale en milieudoelen die onderling verbonden zijn.

Hoe hebben de SDG’s bijgedragen aan het verbreden van de definitie van impactbeleggen?

Volgens de VN moet (vanaf 2018) 3,3 tot 4,5 biljoen USD per jaar worden geïnvesteerd om de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling uit te voeren.

Omdat de SDG’s elk bedrijf direct raken, kunnen ze de financiële sector beïnvloeden en beleggers stimuleren anders te gaan denken. In de beleggersgemeenschap zijn de SDG’s zo’n populair kader geworden dat de Europese SFDR-verordening1 accepteert dat ze bepalen wat duurzame beleggingen inhouden in termen van een positieve bijdrage aan milieu en maatschappij.

Artikel 8- en artikel 9-fondsen die zijn afgestemd op de SDG’s hebben dus potentieel om kapitaal aan te trekken en zo bij te dragen aan het oplossen van de problemen die deze fondsen willen aanpakken.

Wat is de positie van Carmignac op dit punt?

Wij erkennen volledig dat duurzame ontwikkeling niet langer een beleggingsthema op zich is, maar een kernthema van de wereld van morgen. Om die reden hebben wij onze beleggingsdoelstellingen en &nbps; -aanpak verbeterd. Zeven van onze beleggingsfondsen streven er nu formeel naar om beter te presteren dan hun respectieve indexen via beleggingen in duurzame en impactvolle ondernemingen.

Om dit te bereiken, hebben we een overkoepelend ‘resultatenkader’ ontwikkeld. Dit kader vereist dat minimaal 50% van het beheerd vermogen van elk van deze portfolio’s moet bestaan uit bedrijven die meer dan 50% van hun omzet halen uit bedrijfsactiviteiten die bijdragen aan een van de volgende 9 Duurzame ontwikkelingsdoelen, waarvan Carmignac meent dat erin kan worden belegd: (1) Geen armoede, (2) Geen honger, (3) Goede gezondheid en welzijn, (4) Kwaliteitsonderwijs, (6) Schoon water, (7) Betaalbare en schone energie, (9) Industrie, innovatie en infrastructuur, (11) Duurzame steden en gemeenschappen (12) Verantwoorde consumptie en productie.

1De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om meer transparantie te bieden in de markt voor duurzame beleggingsproducten, met als doel greenwashing te voorkomen en de transparantie rondom duurzaamheidsclaims van financiële-marktdeelnemers te vergroten.

Verantwoord Beleggen

Het is onze missie om voor onze cliënten waarde te creëren die tegelijk ook voordelen biedt voor de samenleving en het milieu.

Ontdek onze verantwoorde beleggingsaanpak