[Header] [About Us] SRI World

Het toenemende belang van een actief ESG-beleid

  • Lengte
    1 minuten leestijd

Naarmate de trend naar duurzaam beleggen1 sterker wordt, komen er steeds meer beleggingsproducten en hebben beleggers de keuze uit allerlei strategieën. Die producten bieden een breed scala aan oplossingen voor maatschappelijke en milieukwesties en hanteren zowel passieve als actieve benaderingen – met andere woorden of het fonds de risico's en kansen op milieu-, maatschappelijk en governance-gebied (Environmental, Social and Governance, ESG) actief of passief beheert.

De passieve aanpak is een belangrijke drijvende kracht achter de groei van duurzame beleggingsproducten, waarschijnlijk vanwege de lagere vergoedingen, de schaalbaarheid en de eenvoudige implementatie en interne controle ervan. Bij Carmignac zijn we echter van mening dat een actief beheer doorslaggevend is om waarde te creëren voor onze cliënten en op doeltreffende wijze langetermijnveranderingen op milieu- en maatschappelijk gebied te initiëren.

In dit document – met een voorwoord van Alex Edmans2 – onderzoekt Justin Kew, ESG-analist bij Carmignac, de beperkingen van passieve benaderingen van duurzaam beleggen ten opzichte van actieve benaderingen.


(1) 'Duurzaam beleggen' is een brede term die betekent dat bij beslissingen over beleggingen en kapitaaldeelnemingen rekening wordt gehouden met factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG), met het doel om op lange termijn rendement te behalen. De term wordt vaak door elkaar gebruikt met andere termen, zoals verantwoord en ethisch beleggen (Principles for Responsible Investment of PRI, 2020). (2) Professor of Finance aan de London Business School en auteur van "Grow the Pie: How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit", maart 2020.