[Medium Tile] [Flash Note] SRI

Het is tijd om de aanpak van de energietransitie te herzien

  • Lengte
    2 minuten leestijd

Door de groeiende vraag naar beleggingen die voldoen aan criteria op het vlak van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en governance (Environmental, Social and Governance – ESG), maakt men zich steeds meer zorgen over de gretigheid waarmee vermogensbeheerders op het milieuthema springen, waardoor beleggers niet meer weten waar ze aan toe zijn en er geen wezenlijke veranderingen op lange termijn kunnen worden gerealiseerd.

[Article image] [Flash Note] SRI

Zoals de zaken er nu voor staan, is de kans gering – miniem zelfs – dat we de doelstelling uit het Akkoord van Parijs halen en de opwarming van de aarde beperken tot 2°C aan het einde van de eeuw. De meeste 'groene' investeringen om broeikasgasemissies te verminderen, gaan vandaag naar hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en energieopslag. Beleggen in 'schone' sectoren is uiteraard essentieel om de klimaatverandering te temperen, maar volstaat niet om echt een blijvende impact te hebben; zij vormen slechts het topje van de ijsberg.Als beleggers moeten we naar de lange termijn kijken en bijgevolg ons beeld van de hele waardeketen van hernieuwbare energie en industrie bijstellen.

De ontwikkeling van hernieuwbare energie is onlosmakelijk verbonden met de ontginning van metalen en mijnbouw


De ontwikkeling van hernieuwbare energie is onlosmakelijk verbonden met de ontginning van metalen en mijnbouw. Zo zijn koper, staal en nikkel essentieel voor de bouw van elektrische auto's en windmolens en dus ook om het verbruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De winning van delfstoffen uitsluiten omdat daarbij teveel CO2 wordt uitgestoten, druist dus in tegen de klimaatdoelstellingen op lange termijn. We moeten daarentegen in de metaal- en mijnbouwindustrie de bedrijven met de beste groeivooruitzichten selecteren, want die leveren producten en diensten waarmee andere bedrijven hun CO2-emissie kunnen verminderen.

We moeten bedrijven selecteren die veel CO2 uitstoten en zich ertoe (willen) verbinden over te stappen op schonere energiebronnen


Evenzo zijn het de meest CO2-intensieve bedrijven die het grootste potentieel hebben om hun uitstoot te verminderen – in hun activiteiten of bij het gebruik van hun producten. Nogmaals, het bij voorbaat uitsluiten van beleggingen in delen van de economie die het sterkst op koolstof draaien, gaat in tegen de klimaatdoelstellingen op lange termijn. We moeten juist bedrijven selecteren die veel CO2 uitstoten en zich ertoe (willen) verbinden over te stappen op schonere energiebronnen en hun activiteiten energiezuiniger te maken. Als aandeelhouders van die bedrijven kunnen we namelijk samen met hen naar die doelstellingen toewerken.

De klimaatverandering is een existentiële bedreiging voor ieder van ons. Wij beleggers kunnen een vooraanstaande rol spelen in het stimuleren van een milieuvriendelijkere economie. Dat vereist dat we onze goede voornemens vertalen in concrete, betekenisvolle acties en grondiger nadenken over de langetermijngevolgen van onze beslissingen. Carmignac staat klaar om zijn verantwoordelijkheid te nemen en een actieve rol te spelen door te beleggen op een manier die de energietransitie ondersteunt. Dat is voor ons haast een vanzelfsprekende zaak, want het stelt ons in staat om onze missie te vervullen: op lange termijn waarde creëren voor onze cliënten.

Bieden duurzame fondsen potentieel in dit postcoronaklimaat? Lees er meer over in ons artikel: