[Main Media][Flash Note] Wind turbines

Groene technologieën: impact op het klimaat en op natuurlijk kapitaal

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    1 minuten leestijd

Overal om ons heen wordt steeds duidelijker dat het dringend noodzakelijk is om de klimaatverandering tegen te gaan en erop in te spelen. De jaren 2020 is het decenium dat drastische maatregelen vereist om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 1,5 graden te houden.

Voor onze groene ambities zijn delfstoffen nodig. Als we deze transitie tot een goed einde willen brengen, is het zaak grotere hoeveelheden mineralen te ontginnen, waaronder koper, nikkel, kobalt, zilver, aluminium, lithium en neodymium, voor zonnecellen, windmolens, energieopslag in batterijen en bekabeling voor de connectiviteit.

Mijnbouwbedrijven worden bekritiseerd vanwege hun slechte milieupraktijken, maar veel mensen weten niet dat er wereldwijd steeds meer bedrijven zijn die nieuwe technologieën ontwikkelen om de mijnbouw efficiënter, beter voor de aarde en veiliger voor werknemers en lokale gemeenschappen te maken.

Van groene energie tot technologieën voor groene mobiliteit: in dit document wordt uitgelegd hoe materialen en mineralen die nodig zijn voor de transitie naar een CO2-armere wereld van invloed zijn op het klimaat en ons natuurlijk kapitaal. Door groene technologieën en de mogelijke uitdagingen van ESG-factoren binnen de toeleveringsketens vanuit meerdere invalshoeken te bekijken, kunnen we de milieuvoordelen afzetten tegen de nadelen, om zeker te weten of onze groene technologieën ook echt groen zijn.

Als beleggers is het zaak dat we onder de oppervlakte kijken om dit soort vraagstukken van alle kanten te belichten; dat zijn we aan onze cliënten verplicht. We moeten beleggen in bedrijven die een cruciale rol spelen in de ecologische transitie, maar niet alleen in die welke het meest voor de hand liggen. Dit is van bijzonder groot belang voor beleggers als Carmignac. Wij zoeken voor het geld van onze cliënten beleggingen die renderen maar ook goed zijn voor het milieu en de maatschappij, voor de huidige en voor toekomstige generaties. Het is dan ook onze plicht om de bedrijfstakken die groene technologieën bevorderen te begrijpen en te ondersteunen maar we achten het onverantwoord om uitsluitend in volledig milieuvriendelijke ondernemingen te beleggen en aan de weg timmerende bedrijven in onder andere de mijnbouwsector links te laten liggen vanwege hun hogere CO2-uitstoot of wegens controverses uit het verleden. Daarnaast denken we dat juist de samenwerking met mijnbouwbedrijven op deze punten zal leiden tot meer bewustwording en het verhelpen van ecologische of maatschappelijke problemen.


Lees het volledige document

/
Download
/
Download