Carmignac

Een omgeving die bevorderlijk is voor actief spaarbeheer

Nadat de financiële markten in het eerste deel van 2020, als gevolg van de gezondheidscrisis, door een golf van paniek werden overspoeld, is het vertrouwen in de beurs eind vorig jaar weer opgeleefd. Het jaar 2021 zou echter wel eens veel bewogener kunnen blijken dan algemeen wordt aangenomen, ondanks het huidige optimisme rond de Covid-19-vaccins en de stappen die zijn ondernomen om de wereldeconomie, die vorig jaar tot stilstand kwam, nieuw leven in te blazen.

Verwacht wordt dat de wereldeconomie dit jaar aanzienlijk zal herstellen na een daling van 4,4% in 2020. Deze opleving zal echter niet uniform zijn. In Europa zal de start van het jaar naar verwachting gemengd zijn omdat de gezondheidsbeperkingen kunnen aanhouden voordat het economisch herstel in het tweede en derde kwartaal versnelt. De groei in China zal daarentegen naar verwachting veel lineairder zijn, in de buurt van 8%, en vooral sterk in de Verenigde Staten.

Beleggers hebben in de afgelopen maanden grotendeels geanticipeerd op de verbetering van de economische situatie. Nu de financiële markten zich sinds eind vorig jaar hebben herpakt, willen zij wellicht wachten tot deze verwachtingen worden ingelost.

In het vierde kwartaal van 2020 is de waarde van de 600 grootste beursgenoteerde1 ondernemingen in Europa immers met 10,5% gestegen, na een daling van 13% in de eerste negen maanden van het jaar. Sinds 1 januari zijn de aandelen van de 600 grootste bedrijven van Europa nog eens met 3 %2 gestegen in afwachting van een economisch herstel.

"Het jaar 2021 zal in het teken staan van het economisch herstel post-Covid en de voortzetting van belangrijke economische steunmaatregelen. Maar de markten hebben dit scenario al geïntegreerd", verklaart David Older, Head of equities bij Carmignac. "De beurswaarderingen blijven hoog. We zullen in 2021 nog steeds flexibel moeten zijn".

Waakzaamheid blijft dus geboden in een omgeving die complex blijft. De distributie van vaccins in de loop van het jaar 2021 zou zeker een geleidelijke normalisering van de levensstijl en de consumptiepatronen in de hand kunnen werken. Maar dit vooruitzicht zou ook kunnen leiden tot een stijging van de rentetarieven die de autoriteiten kunstmatig laag hebben gehouden om de economie te ondersteunen. Deze renteverhoging zou echter niet alleen op de aandelenkoersen drukken indien zij te hoog zou blijken, maar het is ook niet zeker of de wereldeconomie vandaag normaal kan functioneren zonder ondersteunende maatregelen.

In dit verband zal het vermogen om beleggingen en risico's actief te beheren een sleutelrol blijven spelen bij het beheer van spaargelden.

"Complexiteit creëert ook kansen", zegt Didier Saint-Georges, lid van het Strategic Investment Committee van Carmignac. "2021 wordt complex, wat volgens ons niet noodzakelijk slecht nieuws is, op voorwaarde dat er een voldoende actief beheer is, zoals in 2020 het geval was. Natuurlijk moet men anticiperen, maar men moet ook het onverwachte aankunnen. ”


Actief beheer bestaat uit het kopen van financiële activa (aandelen, obligaties, valuta's, enz.) en selectie van degene die een betere prestatie zullen leveren dan andere en door op het beste moment te kopen. Omgekeerd tracht passief beheer een beursindex te volgen.


1 Stoxx Europe 600 index
2Per 11/02/2021