[Background image] [CI] Blue sky and buildings

Carmignac Investissement: Brief van de Fondsbeheerder

 • Auteur(s)
  David Older
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  4 minuten leestijd
 • +5.79%
  Prestaties van Carmignac Investissement

  in het 1e kwartaal van 2023 voor de aandelenklasse A EUR

 • +5.41%
  Prestaties referentie-indicator

  in het 1e kwartaal van 2023

 • 1e Kwartiel
  Meer dan 1 jaar

  in de wereldwijde large-cap groeiaandelen

Carmignac Investissement behaalde over het eerste kwartaal van 2023 een rendement van +5,8% en deed het daarmee beter dan de referentie-indicator (+5,4%).

Marktoverzicht

In januari waren de marktdeelnemers ervan overtuigd dat een zachte landing tot de mogelijkheden behoorde en dat het ergste van de macro-economische storm al achter de rug was. Dat drukte de obligatierente in kernlanden en gaf risicodragende activa wind in de zeilen. De stemming verzuurde in februari toen de markten zich door indrukwekkende werkgelegenheidscijfers en een hardnekkig hoge inflatie genoodzaakt zagen hun verwachtingen voor de streefrente van de centrale banken op te hogen. In dit klimaat liep de rente op staatsobligaties gestaag op en maakten de aandelenmarkten een correctie door. Europa bleef dit echter bespaard: dankzij de dalende gasprijzen verbeterden de groeivooruitzichten voor het continent namelijk zienderogen. In maart kwam het Amerikaanse bankenstelsel onder grote druk te staan, waardoor de markten in een koortstoestand raakten met wilde volatiliteit en heftige schommelingen tussen risicobereidheid en risicoaversie.

Wat aandelen betreft namen sectoren als technologie en duurzame consumptiegoederen het voortouw, terwijl energie een negatief rendement noteerde. Aandelen met een hoge waardering/lange duration kregen dankzij de teruggelopen rente en de vrees voor een recessie namelijk de ruimte voor een heropleving na een 2022 in mineur. De angst voor een recessie in de VS en Europa heeft de oliesector daarentegen parten gespeeld.

Hoe hebben wij het in deze omstandigheden gedaan?

Carmignac Investissement heeft over de verslagperiode een mooi positief rendement behaald en presteerde beter dan de referentie-indicator. Dit positieve resultaat is grotendeels toe te schrijven aan een geslaagde aandelenselectie. De grootste positieve bijdragen waren afkomstig van aandelen uit de sectoren duurzame consumptiegoederen (Hermès) en IT (AMD, Palo Alto, Microsoft). Ook onze selectie van industriële aandelen met een lange adem, zoals Airbus en Safran, pakte gunstig uit. Het rendement leed juist onder onze blootstelling aan de defensieve sector gezondheidszorg.

Vooruitzichten

In ons basisscenario voor de komende maanden gaan we er nog altijd van uit dat de Verenigde Staten in het tweede halfjaar van 2023 in een recessie zullen afglijden, waardoor de winstcijfers zullen teruglopen maar we ook op een lagere rente en inflatie kunnen rekenen. In Europa toonde de ECB zich bereid om de inflatie op kortere termijn terug naar de 2% te worstelen. Dit betekent dus dat de Europese groei voorlopig gehinderd blijft door streng monetair beleid. Ondertussen loopt de Chinese economie nog steeds niet gelijk op met de rest van de wereldeconomie, wat een lichtpuntje biedt in deze sombere vooruitzichten.

Gezien de omstandigheden voorziet onze beleggingsstrategie in een selectieve en gediversifieerde portefeuillesamenstelling. Ten behoeve van onze doelstellingen hanteren we een groeigerichte strategie. Hierbij gaat veel aandacht uit naar het identificeren van interessante kansen en bestaat het stabiele fundament van de portefeuille uit kernposities in recessiebestendige bedrijven.

We streven er met name naar om te profiteren van de heropening van de Chinese economie door te beleggen in bedrijven als Alibaba en Europese luxemerken als Hermès en LVMH.

Daarnaast is er veel ruimte voor beleggingskansen die voortkomen uit de digitalisering, vooral bedrijven die meeliften op de explosieve groei van artificiële intelligentie, bedrijven die zich bezighouden met software en cloudinfrastructuur (Microsoft, Oracle) en halfgeleiders (AMD, Nvidia). Ook cyberveiligheid (Palo Alto) is een interessante softwarekans en hetzelfde geldt voor disruptieve bedrijven uit de betaalverwerking en bankdiensten (Block).

Bovendien houden we aanzienlijke posities aan in recessiebestendige sectoren zoals gezondheidszorg, basisconsumptiegoederen en industriële bedrijven met een lange adem (luchtvaart).

In lijn met onze beleggingsfilosofie benaderen we grondstoffen op een gediversifieerde manier door te beleggen in zowel metalen die gebruikt worden in de elektrificatie, zoals koper, (Glencore, Freeport) als traditionele en puur hernieuwbare energie via bedrijven als Schlumberger (exploratietechnologie) en Ørsted.

Wij zijn ervan overtuigd dat beleggers in onze portefeuille groeikansen vinden die op lange termijn waarde zullen opleveren, zelfs in economisch onzekere tijden.

Bron: Carmignac, Bloomberg, 31/03/2023

Carmignac Investissement

Een Fonds gericht op een veranderende wereld

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN: FR0010148981

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN: FR0010148981
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Investissement A EUR Acc +10.39 % +1.29 % +2.13 % +4.76 % -14.17 % +24.75 % +33.65 % +3.97 % -18.33 % +18.92 % +15.17 %
Referentie-indicator +18.61 % +8.76 % +11.09 % +8.89 % -4.85 % +28.93 % +6.65 % +27.54 % -13.01 % +18.06 % +10.79 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Investissement A EUR Acc +3.24 % +11.20 % +7.30 %
Referentie-indicator +9.36 % +12.25 % +10.89 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 31/05/2024

Instapkosten : 4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,50% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% max. van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is.
Transactiekosten : 1,09% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!