La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Brief van Edouard Carmignac Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,

 

Geachte mevrouw, mijnheer,  

  Ondanks de verontrustende prognoses van onheilsprofeten blijven de aandelenmarkten langzaam en gestaag stijgen. Aan het begin van het jaar was men ongerust over de misplaatste opvliegingen van Donald Trump, in het voorjaar over de gevaarlijke opkomst van het populisme in Europa en tijdens de zomer over het risico van een daling van de wereldwijde liquiditeit. Ondanks al deze zorgen zijn de beurzen gestegen.

  Zijn de aandelenmarkten door deze stijging kwetsbaar geworden? We kunnen alleen maar vaststellen dat er op het eerste gezicht niets spectaculairs is aan de stijging van de wereldwijde index: 4,6% in euro. Ten opzichte van de stijging van de bedrijfswinsten in deze periode (+3,1% in euro), zijn de waarderingen op de wereldwijde aandelenmarkten sinds begin dit jaar vrijwel gelijk gebleven.

  Maar ondertussen zijn de wereldwijde groeivooruitzichten voor de komende twaalf maanden naar boven bijgesteld (4% tegenover 3,7% in januari), vooral omdat in Europa het vertrouwen is teruggekeerd en de financiële voorwaarden gunstiger zijn geworden voor de opkomende landen.

  Zou er een eind kunnen komen aan de feeststemming op de aandelenmarkten door de dreigende daling van de wereldwijde liquiditeit als gevolg van maatregelen van de Fed en, in mindere mate, de ECB? Dat lijkt ons twijfelachtig. Hoewel eventuele fouten in het monetaire beleid nooit helemaal kunnen worden uitgesloten, is het niet erg aannemelijk dat de centrale banken hun beleidsrente fors gaan verhogen omdat ze door de deflatoire druk aan beide zijden van de Atlantische Oceaan hun inflatiedoelstelling niet kunnen behalen. In dat opzicht zouden we ons zorgen kunnen maken over een eventuele oververhitting van de Amerikaanse economie als gevolg van omvangrijke fiscale stimuleringsmaatregelen... als de kans ons reëel leek dat de regering-Trump haar belastinghervormingsvoorstel zal kunnen uitvoeren.

  De vooruitzichten zijn dan ook vrij geruststellend.

  Hoogachtend,

Édouard Carmignac