La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Brief van Edouard Carmignac Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,

Geachte heer, mevrouw,

  Zoals u zich wellicht zult herinneren, wezen onze analyses op een groeiende kwetsbaarheid van de markten en moesten wij ons vanaf september dan ook zeer voorzichtig positioneren. Het herstel van de internationale beurzen leek ons overdreven optimistisch en we vroegen ons af hoelang de markten in deze zwevende toestand overeind zouden blijven.

  Daar hebben we intussen antwoord op gekregen. Nu de yuan opnieuw gedaald is, zijn beleggers zich weer bewust geworden van de mate waarin een zwakke Chinese groei een bedreiging vormt voor de wereldeconomie, twee weken nadat de Fed zich de luxe van een geleidelijke verhoging van de beleidsrente meende te kunnen veroorloven. Deze verkrapping van de wereldwijde liquiditeit is ingezet terwijl de Amerikaanse conjunctuur steeds meer tekenen van vertraging vertoont, de meeste grondstoffenprijzen in een vrije val verkeren - waardoor veel opkomende landen met een hoge schuldenlast in gevaar komen - en de bezuinigingen op de overheidsuitgaven in Europa op steeds meer verzet stuiten. Angela Merkel, de hoeksteen waarop het bestuur van de Europese Unie rust, is door de vluchtelingenstroom zelf ook in een moeilijke situatie beland.

  We hebben daarnaast de indruk dat deze opeenhoping van risico's op de meeste aandelenmarkten niet in de huidige waarderingen is ingeprijsd. In de lastige periode die voor de deur staat, krijgt het beschermen van de waarde van uw activa nog steeds de hoogste prioriteit. We blijven dan ook uiterst oplettend en voorzichtig te werk gaan. Toch zullen zich de komende tijd ook talrijke beleggingskansen voordoen en we zullen niet nalaten daarvan te profiteren.

  De schizofrenie van de markten wordt gevoed door een dodelijke combinatie van angst en hebzucht. Ik dank u dat u de afgelopen maanden, waarin onze voorzichtigheid u misschien overdreven leek, vertrouwen in ons hebt gehad. In de woelige tijden die voor de beurzen aanbreken, zullen wij er alles aan doen om uw vertrouwen waard te zijn.

  Met dit vooruitzicht wens ik u een voorspoedig en relatief kalm 2016 toe.

Édouard Carmignac