Carmignac Porfolio Unconstrained Global Bond

Een uniek vastrentend fonds

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond is een uniek vastrentende-waardenfonds dat wereldwijd rente-, krediet- en valutastrategieën toepast. De unieke stijl van het fonds wordt gekenmerkt door een hoge mate van bewegingsvrijheid in alle segmenten, van een ruime bandbreedte voor modified duration tot een breed beleggingsuniversum zonder geografische of sectorbeperkingen. Hierdoor kan de fondsbeheerder, Charles Zerah, zijn langetermijnovertuigingen toepassen en tactische kansen grijpen.

Onbeperkt zijn gaat hand in hand met risicobeheer. Het biedt de vrijheid om kwetsbare activa te mijden en de blootstelling van de portefeuille op flexibele wijze aan te passen. Deze aanpak is succesvol gebleken tijdens de historische renteverschuiving van vorig jaar en op lange termijn, hetgeen blijkt uit het bovengemiddelde risicogewogen rendement*.

Aanpak van verschillende marktomstandigheden

Carmignac Porfolio Unconstrained Global Bond

5-jaarsrendement waaruit concurrentievoordeel blijkt

Carmignac Portfolio
Unconstrained Global Bond +22.21%
Referentie-indicator(1) +11.10% Gemiddelde
Morningstar-categorie(2) +14.41%

BULLMARKT
case study
Klik om meer details te zien

BEARMARKT
case study
Klik om meer details te zien

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement.
Ze zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten).

Voortschrijdend rendement

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR Acc
JP Morgan Global Government Bond (EUR)
2 jaar Kwartiel 5 jaar Kwartiel
9.39% 1 22.21% 1
4.14% - 11.10% -

RENDEMENT PER KALENDERJAAR

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR Acc
JP Morgan Global Government Bond (EUR)
2016 2015 2014 2013 2012
+9.5% +3.3% +13.8% -4.7% +7.1%
+4.3% +8.5% +14.6% -8.6% -0.3%

"Dankzij onze actieve en niet aan een benchmark gebonden aanpak konden we een op overtuigingen gebaseerde allocatie uitvoeren, gericht op staatsobligaties van perifere landen en Europees financieel krediet."

Een aanpak zonder beperkingen om kansen te grijpen en overtuigingen in de praktijk te brengen

Gezien het sterk ondersteunende beleid van de ECB als gevolg van de zwakke groei in de eurozone geloofden we sterk in staatsobligaties van perifere landen. Onze aanzienlijke blootstelling aan deze activaklasse, die sterk afwijkt van de referentie-indicator, bleek lonend over de periode.

Onze sterke overtuigingen waren eveneens gericht op Europees financieel krediet, en met name op achtergestelde schuld, een activaklasse die profiteerde van structurele verbeteringen in de Europese bankensector, waaronder verlaging van balansrisico's, strengere regelgeving en schuldafbouw.

Het is echter niet verrassend dat een op overtuigingen gebaseerde portefeuille, die steunt op visies die voortkomen uit een fundamentele marktanalyse, nadeel ondervond van plotselinge, kortstondige schommelingen op de markt, die voor het merendeel werden veroorzaakt door politieke strubbelingen en technische marktfactoren. We willen geen langetermijnkansen over het hoofd zien enkel en alleen om kortetermijnvolatiliteit te beperken.

"Profiteren van rentestijgingen? Yes, we can!"

Een flexibele benadering om het nieuwe regime in goede banen te leiden

De verandering van marktregime in 2016 bood het fonds een kans om zijn flexibele en actieve aanpak te demonstreren.

In de eerste helft van 2016 hanteerde het fonds een hoge modified duration vanwege het risico van deflatie in talrijke ontwikkelde economieën. Onze aanzienlijke allocatie aan de dollar en de yen ter afdekking van de risicoaversie op financiële markten, bleek ook winstgevend.

Nadat de rente in de eerste helft van het jaar kelderde, hebben we de risico's van onze portefeuille fors teruggebracht door de totale modified duration te beperken, de duration op Amerikaanse en Duitse rente te verkorten, de blootstelling aan staatsobligaties van Europese perifere landen te beperken en het aandeel van cash en casequivalenten te vergroten.

Dankzij een actieve, flexibele en op overtuigingen gebaseerde benadering wist het fonds in 2016 95% van de vergelijkbare fondsen(2) te verslaan met een volatiliteit van 4,6%.

5-jaarsrendement waaruit concurrentievoordeel blijktGraph

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement.
Ze zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten).

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond +22.21%
Referentie-indicator(1) +11.10%
Gemiddelde Morningstar-categorie(2) +14.41%

Voortschrijdend rendement

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR acc
JP Morgan Global Government Bond (EUR)
2 jaar Kwartiel 5 jaar Kwartiel
9.39% 1 22.21% 1
4.14% - 11.10% -

RENDEMENT PER KALENDERJAAR

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR acc
JP Morgan Global Government Bond (EUR)
2016 2015 2014 2013 2012
+9.5% +3.3% +13.8% -4.7% +7.1%
+4.3% +8.5% +14.6% -8.6% -0.3%

BULLMARKT CASE STUDY

"Our active and non-benchmarked approach enabled us to implement a conviction-driven allocation, centered on peripheral sovereign bonds and European financial credit."

Unconstrained approach to seize opportunities and implement convictions

Gezien het sterk ondersteunende beleid van de ECB als gevolg van de zwakke groei in de eurozone geloofden we sterk in staatsobligaties van perifere landen. Onze aanzienlijke blootstelling aan deze activaklasse, die sterk afwijkt van de referentie-indicator, bleek lonend over de periode.

Onze sterke overtuigingen waren eveneens gericht op Europees financieel krediet, en met name op achtergestelde schuld, een activaklasse die profiteerde van structurele verbeteringen in de Europese bankensector, waaronder verlaging van balansrisico's, strengere regelgeving en schuldafbouw.

Het is echter niet verrassend dat een op overtuigingen gebaseerde portefeuille, die steunt op visies die voortkomen uit een fundamentele marktanalyse, nadeel ondervond van plotselinge, kortstondige schommelingen op de markt, die voor het merendeel werden veroorzaakt door politieke strubbelingen en technische marktfactoren. We willen geen langetermijnkansen over het hoofd zien enkel en alleen om kortetermijnvolatiliteit te beperken.

BEARMARKT CASE STUDY

"Profiteren van rentestijgingen? Yes, we can!"

Een flexibele benadering om het nieuwe regime in goede banen te leiden

De verandering van marktregime in 2016 bood het fonds een kans om zijn flexibele en actieve aanpak te demonstreren.

In de eerste helft van 2016 hanteerde het fonds een hoge modified duration vanwege het risico van deflatie in talrijke ontwikkelde economieën. Onze aanzienlijke allocatie aan de dollar en de yen ter afdekking van de risicoaversie op financiële markten, bleek ook winstgevend.

Nadat de rente in de eerste helft van het jaar kelderde, hebben we de risico's van onze portefeuille fors teruggebracht door de totale modified duration te beperken, de duration op Amerikaanse en Duitse rente te verkorten, de blootstelling aan staatsobligaties van Europese perifere landen te beperken en het aandeel van cash en casequivalenten te vergroten.

Dankzij een actieve, flexibele en op overtuigingen gebaseerde benadering wist het fonds in 2016 95% van de vergelijkbare fondsen(2) te verslaan met een volatiliteit van 4,6%.

Diversificatie van uw vaste inkomen portefeuille

Combineer Carmignac Sécurité met Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond

50% Carmignac Sécurité + 50% Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond
Carmignac Sécurité
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond
Cumulatief rendement Rendement op jaarbasis Volatiliteit op jaarbasis Sharpe-ratio
+16.50% 3.10% 3.83% 0.83
+11.20% 2.14% 1.38% 1.57
+36.03% 6.34% 7.55% 0.84

Selecteer uw optimale risico-rendementsprofiel door twee flexibele en complementaire vastrentende fondsen te combineren

Carmignac
Sécurité
Carmignac Portfolio
Unconstrained Global Bond
Prestaties over de laatste 5 jaar
Carmignac Sécurité A EUR Acc
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR Acc
50% + 50%
5-JAARSVOLATILITEIT OP JAARBASIS (%)
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
5-JAARSRENDEMENT OP JAARBASIS (%)
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
Carmignac Sécurité A EUR Acc
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR Acc
50% + 50%
3-JAARSVOLATILITEIT OP JAARBASIS (%)
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
3-JAARSRENDEMENT OP JAARBASIS (%)
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
50% Carmignac Sécurité + 50% Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond

Volatiliteit en jaarrendement vanaf 30/06/2017. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur).
Deze rendementssimulatie dient slechts ter informatie. Carmignac kan zich niet vastleggen op toekomstige rendementen van zijn fonds aangezien de resultaten niet gegarandeerd worden en aan verandering onderhevig zijn. Beleggen in gemeenschappelijke beleggingsfondsen van Carmignac kan een risico van kapitaalverlies met zich meebrengen. De door de diverse simulaties berekende bedragen houden geen rekening met het effect van inflatie. Dit kan ertoe leiden dat de activa in de portefeuille in waarde dalen.

Beleggingsstrategie

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond is een internationaal vastrentende-waardenfonds dat wereldwijd rente-, krediet- en valutastrategieën toepast. Dankzij zijn flexibele en opportunistische stijl kan het fonds een grotendeels onbeperkte en op overtuigingen gebaseerde allocatie toepassen en zich, indien nodig, snel aanpassen om kansen te grijpen onder diverse marktomstandigheden. Het fonds streeft ernaar beter te presteren dan de referentie-indicator (JP Morgan GBI Global (Eur)), over een aanbevolen beleggingsperiode van minimaal twee jaar.

BEARMARKT

VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

KREDIET: Kredietrisico is het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet nakomt. ]
VALUTA: Valutarisico ontstaat als het fonds aan andere valuta's dan zijn waarderingsvaluta wordt blootgesteld, hetzij via rechtstreekse beleggingen of het gebruik van financiële termijninstrumenten.
RENTE: Het renterisico vertaalt zich in een daling van de netto-inventariswaarde als de rente verandert.
DISCRETIONAIR BEHEER: Door de beheermaatschappij verwachte veranderingen op de financiële markten hebben een rechtstreeks effect op het fondsrendement, al naar gelang de geselecteerde aandelen.

Het fondskapitaal wordt niet gegarandeerd.

*SRRI uit de EBI (Essentiële Beleggersinformatie): schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico); categorie 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

Beleggingsstrategie

Carmignac Sécurité is een ICBE die belegt in obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgegeven in euro. Het fonds streeft ernaar over een beleggingsperiode van 2 jaar beter te presteren dan de referentie-indicator, de Euro MTS 1-3 jaar. In tegenstelling tot fondsen met een korte looptijd heeft Carmignac Sécurité een lage duration en een flexibele aanpak in zijn zoektocht naar een regelmatig rendement.

BEARMARKT

VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

KREDIET: Kredietrisico is het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet nakomt.
VALUTA: Valutarisico ontstaat als het fonds aan andere valuta's dan zijn waarderingsvaluta wordt blootgesteld, hetzij via rechtstreekse beleggingen of het gebruik van financiële termijninstrumenten.
RENTE: Het renterisico vertaalt zich in een daling van de netto-inventariswaarde als de rente verandert.
RISICO VAN KAPITAALVERLIES: De portefeuille garandeert of beschermt het belegde kapitaal niet. Er is sprake van kapitaalverlies wanneer een deelnemingsrecht wordt verkocht tegen een lagere prijs dan de prijs die werd betaald op het moment van de aankoop.

Het fondskapitaal wordt niet gegarandeerd.

*SRRI uit de EBI (Essentiële Beleggersinformatie): schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico); categorie 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

Risico-rendementsprofiel samengestelde portefeuille
 • 100% Carmignac Sécurité +
  0% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +10.79%

 • Rendement op jaarbasis

  2.07%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  1.34%

 • Sharpe-ratio

  1.60

 • 90% Carmignac Sécurité +
  10% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +11.94%

 • Rendement op jaarbasis

  2.28%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  1.66%

 • Sharpe-ratio

  1.41

 • 80% Carmignac Sécurité +
  20% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +13.08%

 • Rendement op jaarbasis

  2.49%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  2.13%

 • Sharpe-ratio

  1.20

 • 70% Carmignac Sécurité +
  30% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +14.22%

 • Rendement op jaarbasis

  2.69%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  2.67%

 • Sharpe-ratio

  1.04

 • 60% Carmignac Sécurité +
  40% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +15.36%

 • Rendement op jaarbasis

  2.90%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  3.24%

 • Sharpe-ratio

  0.92

 • 50% Carmignac Sécurité +
  50% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +16.50%

 • Rendement op jaarbasis

  3.10%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  3.83%

 • Sharpe-ratio

  0.83

 • 40% Carmignac Sécurité +
  60% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +17.64%

 • Rendement op jaarbasis

  3.30%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  4.43%

 • Sharpe-ratio

  0.76

 • 30% Carmignac Sécurité +
  70% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +18.79%

 • Rendement op jaarbasis

  3.50%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  5.04%

 • Sharpe-ratio

  0.71

 • 20% Carmignac Sécurité +
  80% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +19.93%

 • Rendement op jaarbasis

  3.70%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  5.65%

 • Sharpe-ratio

  0.67

 • 10% Carmignac Sécurité +
  90% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +21.07%

 • Rendement op jaarbasis

  3.89%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  6.26%

 • Sharpe-ratio

  0.63

 • 0% Carmignac Sécurité +
  100% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +22.21%

 • Rendement op jaarbasis

  4.09%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  6.88%

 • Sharpe-ratio

  0.60

 • 100% Carmignac Sécurité +
  0% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +3.34%

 • Rendement op jaarbasis

  1.10%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  1.27%

 • Sharpe-ratio

  1.02

 • 90% Carmignac Sécurité +
  10% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +5.07%

 • Rendement op jaarbasis

  1.66%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  1.63%

 • Sharpe-ratio

  1.14

 • 80% Carmignac Sécurité +
  20% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +6.81%

 • Rendement op jaarbasis

  2.22%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  2.12%

 • Sharpe-ratio

  1.14

 • 70% Carmignac Sécurité +
  30% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +8.54%

 • Rendement op jaarbasis

  2.77%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  2.67%

 • Sharpe-ratio

  1.11

 • 60% Carmignac Sécurité +
  40% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +10.27%

 • Rendement op jaarbasis

  3.31%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  3.23%

 • Sharpe-ratio

  1.09

 • 50% Carmignac Sécurité +
  50% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +12.01%

 • Rendement op jaarbasis

  3.85%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  3.80%

 • Sharpe-ratio

  1.07

 • 40% Carmignac Sécurité +
  60% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +13.74%

 • Rendement op jaarbasis

  4.38%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  4.36%

 • Sharpe-ratio

  1.05

 • 30% Carmignac Sécurité +
  70% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +15.47%

 • Rendement op jaarbasis

  4.91%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  4.92%

 • Sharpe-ratio

  1.04

 • 20% Carmignac Sécurité +
  80% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +17.21%

 • Rendement op jaarbasis

  5.43%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  5.48%

 • Sharpe-ratio

  1.03

 • 10% Carmignac Sécurité +
  90% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +18.94%

 • Rendement op jaarbasis

  5.95%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  6.02%

 • Sharpe-ratio

  1.02

 • 0% Carmignac Sécurité +
  100% Carmignac Portfolio Unconstrained
  Global Bond

 • Cumulatief rendement

  +20.67%

 • Rendement op jaarbasis

  6.46%

 • Volatiliteit op jaarbasis

  6.56%

 • Sharpe-ratio

  1.01

Beleggingsstrategie

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond is an international fixed income UCITS fund that implements interest rate, credit and currency strategies across the globe. Its flexible and opportunistic style enables the Fund to implement a largely unconstrained and conviction-driven allocation. The Fund aims to outperform its reference indicator (JP Morgan GBI Global (Eur)), calculated with coupons reinvested, over a minimum recommended investment period of two years.

BEARMARKT

VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

KREDIET: Kredietrisico is het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet nakomt. ]
VALUTA: Valutarisico ontstaat als het fonds aan andere valuta's dan zijn waarderingsvaluta wordt blootgesteld, hetzij via rechtstreekse beleggingen of het gebruik van financiële termijninstrumenten.
RENTE: Het renterisico vertaalt zich in een daling van de netto-inventariswaarde als de rente verandert.
DISCRETIONAIR BEHEER: Door de beheermaatschappij verwachte veranderingen op de financiële markten hebben een rechtstreeks effect op het fondsrendement, al naar gelang de geselecteerde aandelen.

Het fondskapitaal wordt niet gegarandeerd.

*SRRI uit de EBI (Essentiële Beleggersinformatie): schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico); categorie 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

Beleggingsstrategie

Carmignac Sécurité is een ICBE die belegt in obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgegeven in euro. Het fonds streeft ernaar over een beleggingsperiode van 2 jaar beter te presteren dan de referentie-indicator, de Euro MTS 1-3 jaar. In tegenstelling tot fondsen met een korte looptijd heeft Carmignac Sécurité een lage duration en een flexibele aanpak in zijn zoektocht naar een regelmatig rendement.

BEARMARKT

VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

KREDIET: Kredietrisico is het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet nakomt. ]
VALUTA: Valutarisico ontstaat als het fonds aan andere valuta's dan zijn waarderingsvaluta wordt blootgesteld, hetzij via rechtstreekse beleggingen of het gebruik van financiële termijninstrumenten.
RENTE: Het renterisico vertaalt zich in een daling van de netto-inventariswaarde als de rente verandert.
RISICO VAN KAPITAALVERLIES: De portefeuille garandeert of beschermt het belegde kapitaal niet. Er is sprake van kapitaalverlies wanneer een deelnemingsrecht wordt verkocht tegen een lagere prijs dan de prijs die werd betaald op het moment van de aankoop.

Het fondskapitaal wordt niet gegarandeerd.

*SRRI uit de EBI (Essentiële Beleggersinformatie): schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico); categorie 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

Informatie over het fonds

Carmignac Porfolio Unconstrained Global Bond
Informatie over het fonds

Subfonds van een Luxemburgse SICAV

Beleggingsstrategie

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond is een internationaal vastrentende-waardenfonds dat wereldwijd rente-, krediet- en valutastrategieën toepast. Dankzij zijn flexibele en opportunistische stijl kan het fonds een grotendeels onbeperkte en op overtuigingen gebaseerde allocatie toepassen en zich, indien nodig, snel aanpassen om kansen te grijpen onder diverse marktomstandigheden. Het fonds streeft ernaar beter te presteren dan de referentie-indicator (JP Morgan GBI Global (Eur)), over een aanbevolen beleggingsperiode van minimaal twee jaar.


CHARLES ZERAH

Fondsbeheerder

VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

KREDIET: Kredietrisico is het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet nakomt.

VALUTA: Valutarisico ontstaat als het fonds aan andere valuta's dan zijn waarderingsvaluta wordt blootgesteld, hetzij via rechtstreekse beleggingen of het gebruik van financiële termijninstrumenten.

RENTE: Het renterisico vertaalt zich in een daling van de netto-inventariswaarde als de rente verandert.

DISCRETIONAIR BEHEER: Door de beheermaatschappij verwachte veranderingen op de financiële markten hebben een rechtstreeks effect op het fondsrendement, al naar gelang de geselecteerde aandelen.

Het kapitaal van het fonds wordt niet gegarandeerd.