Carmignac

Verantwoord Beleggen

Conform ons beleid inzake verantwoord beleggen hebben we criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) in het beleggingsproces van al onze fondsen opgenomen. Daarnaast bieden we een speciale fondsenreeks waarin de rol van verantwoorde beleggingspraktijken nog een stap verder gaat.

MVB-fondsen en thematische ESG-fondsen

Onze maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen (MVB-fondsen) en thematische ESG-fondsen benaderen ESG-integratie op een bredere manier, waarbij de precieze invulling afhankelijk is van de beleggingsfilosofie, het beleggingsproces en de overtuigingen van de fondsbeheerder. Deze fondsen kunnen bijvoorbeeld een uitgebreider uitsluitingsbeleid, een ambitieuzere doelstelling voor de koolstofuitstoot, een thematische voorkeur of een positieve screeningsfilter hebben.

  • MVB-fondsen benaderen beleggen op een maatschappelijk bewuste manier (bijvoorbeeld door zeer vervuilende of onethische sectoren uit te sluiten, of door juist te beleggen in bedrijven met een positieve impact op de wereld).

  • Thematische ESG-fondsen hanteren een thematische beleggingsaanpak, met een focus op E, S of G (bijvoorbeeld door uitsluitend te beleggen in bedrijven die de beperking van de klimaatverandering actief aanpakken of daaraan bijdragen).

U kunt uit de volgende MVB-fondsen en thematische ESG-fondsen kiezen:

?
‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’, is een wetgeving van de Europese Unie die vermogensbeheerders verplicht om fondsen in categorieën in te delen: enerzijds “Artikel 8” fondsen bevorderen ecologische en sociale kenmerken, anderzijds “Artikel 9” fondsen voor producten met een meetbare duurzaame beleggingsdoelstelling.

Lees onze duurzaamheidsgerelateerde toelichtingen, ons beleid inzake ESG-integratie, uitsluiting, klimaat, stemrecht en transparantie, en onze verslagen over koolstofuitstoot, engagement en stemmingen.