Carmignac

La Rentrée Carmignac 2021

Our Investment team shared our market views as well as some of our key investment strategies during our exclusive event

Datum
23 sep. 2021
Duur
1 uur
Taal
Engels
Deel

Programme:

  • Behaviour of our funds
  • Our market views with Frédéric Leroux
  • Our strategic choices with Rose Ouahba and David Older
  • Illustration of our strategy through our Patrimoine range with Rose Ouahba, David Older and Keith Ney
  • Focus on Carmignac Portfolio Flexible Bond with Guillaume Rigeade and Eliezer Ben Zimra
  • Conversation with Edouard & Maxime Carmignac

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

* Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

Speakers