Carmignac

How to Actively Navigate Europe and Deliver Meaningful Return

Direct Line - Carmignac Portfolio Grande Europe

Datum
14 dec. 2021
Duur
30 minuten

Download

Download

Taal
Engels
Deel

Mark explored how Europe can be a world leader in an increasingly fragmented environment. He shared the philosophy of his investment approach, refined over almost 20 years, and the steps he implements to create a concentrated portfolio of attractive long-term prospects. He discussed why he likes this asset class; why he is a bottom-up investor, preferring businesses that reinvest their profits for the long-term; and where to find growth in the region. A unique SRI filter is a fundamental attribute to his process.

Carmignac Portfolio Grande Europe

Visit the fund page

Carmignac Portfolio Grande Europe

ISIN:
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

* Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

Speakers