Informatie voor aandeelhouders

Bericht aan de houders

25.02.2019

Aanvullende informatie voor Belgische houders van deelnemingsrechten: de Financiële Dienstverlener in België is CACEIS Belgium SA, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel, België.

CARMIGNAC EMERGENTS
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS
CARMIGNAC INVESTISSEMENT
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES
CARMIGNAC PATRIMOINE
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100
CARMIGNAC SECURITE

De prospectussen van de hierboven vermelde gemeenschappelijke beleggingsfondsen (de "Fondsen") worden met ingang van 28 februari 2019 bijgewerkt. De wijzigingen zijn echter beperkt.

De wijziging betreft de classificatie van bepaalde schuldbewijzen, de zogenaamde "callable" en "puttable" obligaties. Door een wijziging van de geldende regelgeving, vallen deze schuldbewijzen voortaan in de categorie "effecten met geïntegreerde derivaten" van het prospectus. Deze schuldbewijzen bevatten een optioneel element waardoor, in bepaalde omstandigheden (duur van aanhouden, bijzondere onvoorziene situatie, enz.) een vervroegde terugbetaling van de hoofdsom op initiatief van de emittent (in het geval van callable obligaties) of op verzoek van de belegger (in het geval van puttable obligaties) mogelijk is.

U hoeft naar aanleiding van deze wijziging geen enkele actie te ondernemen. Deze heeft geen enkele impact op de beleggingsstrategie of op het risico-rendementsprofiel van uw beleggingsproduct, en er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor meer informatie verzoeken wij u de prospectussen van de Fondsen per bovenvermelde datum te lezen of contact op te nemen met uw vaste adviseur. Het registreren van een nieuw prospectus in alle landen waar wij actief zijn kan tot één maand in beslag nemen.

De documenten met essentiële beleggersinformatie, de prospectussen en de laatste jaar- en halfjaarverslagen zijn in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans te vinden op de website www.carmignac.com of kosteloos te verkrijgen:
- In België bij de Belgische Financiële Dienstverlener CACEIS Belgium NV: Havenlaan 86c bus 320, B-1000 Brussel.