Informatie voor aandeelhouders

Bericht aan de aandeelhouders

15.04.2020

Luxemburg, 9. April 2020

OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

Geachte aandeelhouder,

De Raad van Bestuur van uw onderneming heeft de eer u bijeen te roepen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Carmignac Portfolio die zal worden gehouden op 20 april 2020 om 15.00 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel, om te beraadslagen en te stemmen over de volgende onderwerpen:

AGENDA

  1. Presentatie van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Onafhankelijke Auditoren per 31 december 2019.
  2. Goedkeuring van het overzicht van de netto-activa en de winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2019.
  3. Toewijzing van de nettoresultaten.
  4. Kwijting van de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2019.
  5. Statutaire benoemingen.
  6. Bestuurdersbeloningen.
  7. Overige zaken.


Met betrekking tot en als voorzorgsmaatregel om de Coronavirus-epidemie (COVID-19) in te perken, zal het niet mogelijk zijn om de Algemene Vergadering fysiek bij te wonen. In plaats daarvan kunt u enkel deelnemen door de bijgevoegde volmacht te gebruiken.

Gelieve de volmachten vóór 17 april 2020 in gescande vorm toe te sturen, tezamen met een kopie van uw geldige identiteitskaart of paspoort, of in het geval van een rechtspersoon, een bijgewerkte lijst van geautoriseerde ondertekenaars, naar het volgende e-mailadres: lb-domicile@caceis.com en tevens per post naar de domicilieafdeling, CACEIS Bank, filiaal Luxemburg ("CACEIS BLB"), 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Verschillende Europese landen hebben onlangs hun maatregelen versterkt om de Coronavirus-epidemie (COVID-19) in te perken. Juist door deze inperkingsmaatregelen kunnen de oorspronkelijke volmachten die door u als aandeelhouder zijn verzonden, door het CACEIS BLB Domicile-team met vertraging worden ontvangen. Om de opvolging en behandeling van de stemmen voor de Algemene Vergadering te verzekeren, vragen wij u ons allereerstde vereiste volmacht in gescande vorm toe te sturen. De gebruikelijke verzending kan zo snel mogelijk per post volgen. Met behulp van deze procedure kan het CACEIS BLB Domicile-team op basis van de gescande versies de documentatie ontvangen en, voor zover mogelijk, verwerken. Stemmen die enkel per e-mail zijn ontvangen, worden in aanmerking genomen voor de Algemene Vergadering.

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur
CARMIGNAC PORTFOLIO