Informatie voor aandeelhouders

Bericht aan de aandeelhouders

20.03.2019


Parijs, 20 maart 2019

BETREFT: WIJZIGINGEN IN HET FONDS CARMIGNAC COURT TERME (ISIN: FR0010149161)

Geachte heer, mevrouw,

Wij danken u voor het vertrouwen dat u als houder van deelnemingsrechten van het voornoemde fonds ("het Fonds") in ons stelt.

Hierbij stellen wij u in kennis van een aantal wijzigi ngen die binnenkort in het Fonds zullen worden aangebracht:


Hoogachtend,

Christophe Peronin
Gedelegeerd Algemeen Directeur