Carmignac

Fondsbeheerders van Carmignac bekroond voor uitstekende prestaties

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    1 minuten leestijd

We zijn enorm trots dat Xavier Hovasse, Head of Emerging Equities, en fondsbeheerder Haiyan Li-Labbé voor hun beheer van Carmignac Emergents de Behavioral Award 2022 hebben gewonnen.

De Behavioral Award wordt uitgereikt door Essentia Analytics op basis van de bedrijfseigen Behavioral Alpha® Benchmark-methode van Essentia, waarmee de vaardigheden van fondsbeheerders worden beoordeeld in zeven belangrijke onderdelen van het beleggingsbeslissingsproces: aandelenselectie, het bepalen van het instapmoment, het bepalen van de grootte van de positie (sizing), het opbouwen van de positie bij koersdalingen (scaling in), het aanpassen van de grootte van de positie (size adjusting), het afbouwen van de positie bij koersstijging (scaling out) en het bepalen van het uitstapmoment.

Carmignac

Samen hebben Xavier en Haiyan ruim 20 jaar ervaring als deskundige in de opkomende markten. Hun jarenlange expertise in combinatie met hun diepgaande kennis van de lokale situatie en sterke analysecapaciteiten geeft hen een voorsprong bij het evalueren van bedrijven en het vertalen van hun bevindingen naar beleggingsbeslissingen.

De Behavioral methode van Essentia gaat verder dan de traditionele beoordeling van beheerders op basis van prestaties uit het verleden en is in plaats daarvan gericht op de kwaliteit van het beslissingsproces van fondsbeheerders. Over een periode van 36 maanden (tot en met 30 maart 2022) onderzocht Essentia de vaardigheden van 76 geanonimiseerde actieve aandelenportefeuillebeheerders.

Carmignac Emergents

Profiteren van de meest veelbelovende kansen in het opkomende universum

Bezoek de Fondspagina

* Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

Bedankt voor uw feedback!

RECLAME. Raadpleeg het document KID/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.

Carmignac Emergents is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het KID (essentiële-informatiedocument). ● Nederland: Het prospectus, het KID en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het KID te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. ● België: Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd merk. “I" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het prospectus, de KID en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De KID moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.

De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Nederlands raadplegen (paragraaf 6): ● Nederland: https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761 ● België: https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542.