Carmignac

De ESG-verwachtingen van Carmignac: een leidraad voor de bedrijven waarin wij beleggen

 • Auteur(s)
  Marion Plouhinec
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Het landschap voor duurzaam beleggen is de afgelopen jaren sterk veranderd en Carmignac erkent dat het voor bedrijven en cliënten soms moeilijk is om te weten wat vermogensbeheerders op het vlak van milieubeheer, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur (Environmental, Social, Governance – ESG) precies verwachten en hoe ze daaraan kunnen voldoen.

Daarom publiceren we voor het eerst een leidraad bij onze ESG-prioriteiten: De ESG-verwachtingen van Carmignac: een leidraad voor de bedrijven waarin wij beleggen.

In lijn met de strategie van Carmignac op het gebied van duurzaam beleggen en actief aandeelhouderschap leggen we helder uit hoe de bedrijven waarin we via onze aandelen- en obligatieportefeuilles beleggen, naar onze mening ESG-overwegingen in hun strategieën, beleid en gedrag zouden moeten integreren, en wat onze ESG-prioriteiten voor 2023 en de volgende jaren zijn. Als verantwoordelijke beleggers en rentmeesters van het vermogen van onze cliënten vinden we het belangrijk om duidelijk te zijn over onze verwachtingen, want die liggen ten grondslag aan onze aanpak van duurzaam beleggen, onze dialoog met emittenten en ons stemgedrag.

De publicatie van dit document is ook een kans om uit te leggen hoe wij zelf ESG benaderen. Als onafhankelijke beleggers die werken op basis van sterke overtuigingen, hebben wij ervoor gekozen om onze ESG-inspanningen toe te spitsen op drie kernthema's – Klimaat, Empowerment en Leiderschap – die belangrijk zijn voor onze activiteiten en waarin wij een merkbaar verschil menen te kunnen maken:

 • KLIMAAT

  Carmignac

  Wij beschouwen de klimaatverandering als een existentiële bedreiging voor de planeet en de mens. Ze is ook een belangrijke bron van systemisch risico voor onze economieën en de financiële markten.

 • EMPOWERMENT

  [Header] [About Us] SRI World

  Wij zijn van mening dat bedrijven niet succesvol kunnen zijn als ze geen goed evenwicht vinden tussen de belangen van hun stakeholders.

 • LEIDERSCHAP

  Carmignac

  Robuust leiderschap is voor ons in elk bedrijf en belangrijke voedingsbodem voor de prestaties en het succes op lange termijn.

De Esg-verwachtingen van Carmignac

Lees meer

Download de leidraad

Onze aanpak uitgelegd

Deze nieuwe leidraad beschrijft onze algemene ESG-verwachtingen ten aanzien van de bedrijven waarin wij beleggen, die ten grondslag liggen aan onze activiteiten op het gebied van duurzaam beleggen en actief aandeelhouderschap. Wij passen deze verwachtingen echter niet dogmatisch toe en houden, zoals bij onze beleggingsstijl op basis van sterke overtuigingen past, altijd rekening met de specifieke omstandigheden van elk bedrijf.

Onze verwachtingen dienen als referentiekader voor de interne beoordeling door onze aandelen- en obligatieteams van het ESG-profiel van iedere emittent in ons exclusieve systeem voor ESG - ratings en - onderzoek START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory)1. Dat we sterk overtuigd zijn van onze drie prioritaire thema's, blijkt ook uit ons beleggingsaanbod, in het bijzonder onze thematische fondsen. In 2022 hebben wij Carmignac Portfolio Human Xperience geïntroduceerd, dat belegt in bedrijven met een bovengemiddelde medewerkers- en klanttevredenheid (afgestemd op ons thema Empowerment). Dat fonds maakt – samen met Carmignac Portfolio Climate Transition (afgestemd op ons thema Klimaat) en Carmignac Portfolio Family Governed (afgestemd op ons thema Leiderschap) – ons aanbod van thematische fondsen compleet.

Actief aandeelhouderschap bij Carmignac

Het document met de ESG-verwachtingen van Carmignac bestaat uit een niet-limitatieve lijst van aandachtspunten die we in aanmerking nemen wanneer we met de bedrijven waarin we beleggen in dialoog gaan. In 2022 is Carmignac in dialoog gegaan met 67 ondernemingen (81 lopende engagement-initiatieven), in 58% van de gevallen over de thema's Klimaat, Empowerment en Leiderschap. Zo proberen we de bedrijven waarin we beleggen te stimuleren om ESG-overwegingen steviger in hun strategieën te integreren en moedigen we hen aan om aan te tonen dat ze op een passende manier met ESG-risico's en -kansen omgaan.

De criteria in de rubriek 'Stembeleid van Carmignac', tot slot, geven precies aan hoe wij onze stemrechten kunnen gebruiken om in te gaan tegen bedrijven die niet aan onze verwachtingen voldoen. In 2022 heeft Carmignac op 55% van de aandeelhoudersvergaderingen waarin we hebben gestemd, minstens eenmaal tegen een voorstel van het management gestemd en 75% van de door aandeelhouders ingediende voorstellen gesteund2 .

1Het bedrijfseigen ESG-systeem START combineert en cumuleert de ESG-indicatoren van toonaangevende gegevensverstrekkers. Bij beursgenoteerde bedrijven ontbreekt het ten aanzien van sommige ESG-indicatoren aan standaardisatie en rapportage. Daardoor kunnen niet alle relevante indicatoren in aanmerking worden genomen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarin de analyses en inzichten van Carmignac betreffende elk bedrijf tot uitdrukking komen, ook als de verzamelde externe gegevens onvolledig zijn. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons Beleid inzake ESG-integratie: https://carmidoc.carmignac.com/SRIIP_INT_en.pdf

2Bron: Carmignac, met gebruik van ISS-gegevens. Stemmen bij volmacht in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022. De gegevens omvatten alle stemmen van de twee rechtspersonen van Carmignac: Carmignac Gestion en Carmignac Gestion Luxembourg.

Bedankt voor uw feedback!