Fondsen Focus

I. Carmignac Patrimoine - het ontstaan De kern van Carmignac Patrimoine is gebouwd op sterke fundamenten

12.02.2017

De filosofie achter het activabeheer van Carmignac kan het best worden omschreven met het woord "Patrimoine". In het Nederlands komt "erfgoed" daar het dichtst bij in de buurt. Sinds 1989 symboliseert het Patrimoine-concept niet alleen het succes en de lange levensduur van Carmignac, maar ook onze doelstelling om op basis van langetermijn-vermogensplanning een duurzaam en stabiel rendement te behalen.

Hoe kan deze "Patrimoine-doelstelling" worden behaald?

[Insights] 2017 02_FF_Fund_CP (All) 1 NL

Een weids beleggingsuniversum

Carmignac Patrimoine belegt in drie grote activaklassen: wereldwijde obligaties, wereldwijde aandelen en wereldwijde valuta's. Elke activaklasse is opzettelijk breed gedefinieerd, zodat het fonds bij het uitvoeren van zijn gediversifieerde mandaat beschikt over een ruime keus aan beleggingsinstrumenten.

 • Aandelen

  Langetermijn-beleggingsthema's en tactische kansen gekoppeld aan actief beheer met behulp van derivaten om snel te kunnen inspelen op wisselende marktomstandigheden. Een maximale aandelenblootstelling van 50%.

  [Article image] [Flexible equity exposure] NL
 • Vastrentende waarden

  Het Fonds maakt wereldwijd gebruik van rente- en obligatiestrategieën. De ruime bandbreedte voor modified duration van -4 tot +10 biedt het Fonds de nodige speelruimte.

  [Article image] [Broad modified duration range] NL
 • Valuta's

  Een valutastrategie die niet alleen bijdraagt aan een hoger rendement maar het ook mogelijk maakt om met behulp van derivatenstrategieën turbulente marktbewegingen op te vangen en het risicoprofiel van het fonds snel en efficiënt aan te passen.

  [Article image] [Currency exposure] NL

Een actief beheer van de rendementsaanjagers

3 rendementsaanjagers samenbrengen om een langetermijn-beleggingsproduct te bieden dat gebaseerd is op overtuigingen en actief risicobeheer.

[Article image] [Fund Focus] [Carmignac Patrimoine] The origins

Onze diepgaande macro-economische analyse is van essentieel belang om de blootstelling aan activaklassen en langetermijn-beleggingsthema’s te bepalen. De portefeuillesamenstelling is gebaseerd op de visie en marktanalyse van de fondsbeheerder zonder de beperkende invloed van een benchmark. Dankzij onze gedisciplineerde bottom-up-benadering kunnen we in alle activaklassen de beste beleggingskansen opsporen. In geval van asymmetrische risico's en potentiële zwakke punten kunnen onze fondsbeheerders al onze instrumenten voor risicobeheer aanwenden om onze blootstelling aan de diverse activaklassen actief te beheren. Deze keuze van Carmignac Patrimoine voor een actieve en flexibele aanpak is van cruciaal belang gebleken.

Toegang tot de multidisciplinaire expertise van het beheerteam

[Insights] 2017 02_FF_Fund_CP (All) 2 NL

Carmignac is in alle opzichten een internationale beheermaatschappij die dankzij een zeer ervaren team van fondsbeheerders en analisten beschikt over unieke expertise. De teamleden worden gestimuleerd om hun brede internationale ervaring te delen tijdens de dagelijkse bijeenkomst van het beleggingscomité, dat wordt voorgezeten door Edouard Carmignac en bestaat uit portefeuillebeheerders, analisten en de leden van het beleggingscomité. Deze aanpak werkt nauwe samenwerking in de hand en biedt de fondsbeheerders een multidisciplinaire visie op actuele beleggingskansen in de landen en sectoren waaruit ons beleggingsuniversum is opgebouwd.

Ons onderzoek gaat verder dan een analyse van macro-economische indicatoren en financiële staten. Om volledig inzicht te hebben in de bedrijven waarin we beleggen, denken we dat het belangrijk is om rechtstreekse contacten te onderhouden met hun managementteams. Onze fondsbeheerders bezoeken dan ook minimaal één keer per jaar elk land en elk bedrijf waarin we beleggen. We zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om echt te begrijpen in wat voor bedrijven we beleggen.

Deze synergievoordelen en inzichten stellen ons in staat onder alle marktomstandigheden het hoofd boven water te houden.

10 years of synergies and convictions

Carmignac Patrimoine wordt beheerd door Edouard Carmignac (aandelen) en Rose Ouahba (vastrentende waarden). Beide beheerders steunen op de specifieke expertise van de teams, analisten en sectorspecialisten van hun fondsbeheerders.

Het is niet zozeer een kwestie van trends ontdekken, maar het lef hebben om er achteraan te gaan

De stabiliteit van het managementteam blijkt uit het feit dat Edouard het Fonds sinds de oprichting in 1989 onder zijn beheer heeft.

Onze flexibele, actieve en niet aan een benchmark gebonden filosofie, in combinatie met een versterkt, op het genereren van alfa* gericht team is een belangrijk voordeel om de huidige problemen op de obligatiemarkt het hoofd te bieden

Rose trad in 2007 in dienst bij Carmignac en nam het beheer van het obligatiegedeelte over.