Carmignac

Nadere informatie over uw gevoeligheid voor verantwoord beleggen

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    1 minuten leestijd

Sinds augustus 2022 moeten bedrijven die beleggingsadvies of beheerdiensten verlenen of levensverzekeringscontracten distribueren, de interesse en gevoeligheid van hun klanten op het gebied van verantwoord beleggen beoordelen.

Deze nieuwe bepaling, die met name voortvloeit uit een update van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II) 1 heeft tot doel beleggers beter te beschermen, hen meer inzicht te verschaffen in hun ambities en oplossingen aan te dragen die overeenkomen met hun doelstellingen.

Daarom hebben we een vragenlijst opgesteld om de voorkeuren van onze klanten te verzamelen met betrekking tot onder meer:

  • het minimumaandeel van hun beleggingen dat in overeenstemming moet zijn met de Europese Taxonomieverordening2;

  • het meewegen van de belangrijkste ongunstige effecten van hun beleggingskeuzes;

  • het minimumaandeel van duurzame beleggingen in hun portefeuille.

1MiFID II: Markets in Financial Instruments Directive (richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten)
2De Europese Taxonomieverordening bevat een lijst van economische activiteiten die voldoen aan bepaalde prestatiecriteria op milieugebied.

Meer informatie over verantwoord beleggen bij Carmignac

Klik hier