La Lettre d'Edouard Carmignac

[Management Team] [Author] Carmignac Edouard

Brief van Edouard Carmignac Edouard Carmignac schrijft over actuele economische, politieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Parijs,


Dhr. Mario Draghi

Voorzitter

Europese Centrale Bank

Sonnenmannstraße 20

60314 Frankfurt

 

       Geachte heer,

     Tot twee keer toe ben ik zo vrij geweest u te feliciteren met de uitstekende resultaten die u tijdens uw twee mandaten hebt behaald. Nu uw vertrek nadert, zou ik u graag nog eens de erkenning willen geven die u verdient. Door de vastberadenheid waarmee u op het hoogtepunt van de crisis in juli 2012 zei te zullen doen wat nodig was, is de ECB de spil van de Europese constructie geworden, voorkwam u het uiteenvallen van de eurozone en gaf u de kwetsbaarste landen weer toegang tot de financiële markten.

   De feiten spreken voor zich: Italië en Spanje betalen nu respectievelijk 0,83% en 0,13% op tienjarige leningen, tegenover 7% en 5% in januari 2012. Bovendien hebt u de steun aan deze landen gekoppeld aan de naleving van een fiscale gedragscode. De genoemde resultaten zijn derhalve met enige hulp van de ECB gerealiseerd, aangezien de markten hun rol weer konden vervullen dankzij het herstelde vertrouwen van beleggers.

   Wat zal de toekomst brengen? Na acht jaar soepel monetair beleid is de speelruimte van de ECB louter symbolisch geworden. Nu 70% van de Europese staatsobligaties tegen een negatieve rente noteren, rijst de vraag of het monetaire beleid in staat is de reële economie op sleeptouw te nemen. Zoals u op de laatste vergadering van de ECB zelf aanhaalde, moet de volgende stap in de ontwikkeling van de Europese constructie niet monetair maar fiscaal van aard zijn.

   Ik denk dan aan de oprichting van een Europees ministerie van Financiën dat onze geweldige capaciteit om kapitaal, tegen aantrekkelijke rentevoeten, aan te trekken benut om in te spelen op het schrijnende gebrek aan Europese investeringen in innovatie, en niet om het zoveelste stimuleringsplan zonder blijvende impact te financieren. Onze telecommunicatienetwerken zijn verouderd (ook in Duitsland!), en de 5G-technologie moet zo snel mogelijk over het hele continent worden uitgerold. Onze achterstand ten opzichte van de VS en China als het gaat om artificiële intelligentie en biotechnologie wordt alsmaar groter en moet ten minste gedeeltelijk worden goedgemaakt. Ten slotte moet de ontwikkeling van onze economieën in de richting van groene groei een prioriteit en een belangrijke welvaartsbron worden.

   Ik mag zelfs hopen dat u de eerste minister van Financiën van Europa wordt. Uw intellectuele autoriteit en uw onderhandelingsvaardigheden staan buiten kijf. Juist deze twee eigenschappen zullen onontbeerlijk zijn om deze ambitieuze transformatie tot een goed einde te brengen en de veelal achterhaalde verschillen tussen onze landen te overbruggen.

   Hoogachtend,

Édouard Carmignac