Contact

Vier met ons het jubileum van Carmignac Emergents

20 JAAR
ONTDEKKEN

Start de rondreis...

'Gezegend zijn de nieuwsgierigen, want zij zullen avonturen beleven' - Onbekend

De afgelopen 28 jaar hebben we de opkomende wereld afgezeild, op zoek naar groeikansen. In die periode hebben we talrijke havens aangedaan en wijsheid vergaard door onze ervaringen op economisch en politiek gebied. Toen Carmignac werd opgericht in 1989 hadden we de ambitie om een beter inzicht te krijgen en nieuwe beleggingsopportuniteiten te ontdekken. Die ambitie hebben we nog steeds.

Journey Image

De opkomende markten zijn sinds de beginjaren één van onze voornaamste beleggingsthema's gebleven. We zijn altijd blijven geloven in hun groeipotentieel, ongeacht het wereldwijde klimaat. Ook in perioden waarin anderen minder overtuigd waren van de beleggingsmogelijkheden die deze markten te bieden hebben. Zoals de naam al doet vermoeden, bevinden de economieën van de opkomende markten zich in een ontwikkelingsfase. Door de stijgende levensstandaard, de groeiende middenklasse, de opening van financiële markten, veranderende consumptiepatronen, verstedelijking en vele andere kenmerken vormen ze een aantrekkelijk doelwit voor beleggers die op zoek zijn naar groei. Maar groei gaat samen met risico.

Veel beleggers hebben zich onwillig getoond om posities in te nemen in dit universum. Hoewel de opkomende markten een aantrekkelijk groeipotentieel hebben, vinden veel beleggers de daaraan verbonden economische, politieke en financiële risico's te groot. Wij zijn zo vrij om daar anders over te denken. Wij beschouwen opkomende markten als een sterke rendementsbron, mits de risico's goed worden ingeschat en erkend, en op aangepaste wijze worden beheerd. Daarom moeten beleggingen in opkomende markten met de juiste partner worden uitgevoerd. In 1997 hebben we een apart fonds voor de opkomende markten geïntroduceerd, Carmignac Emergents, met de bedoeling om van die groei te profiteren en deze door te geven aan onze beleggers.

Journey Image

Navigeren doorheen de opkomende markten

Selecteer een jaartal:

2017 – Opkomende markten weer op de rails

Prestaties: +19% Referentie-indicator(1): + 21%

De opkomende markten genoten van een zeer gunstig klimaat in 2017, overtreffen ontwikkelde markten voor het tweede jaar op een rij, ondanks de toename van de spanningen tussen de VS en Noord-Korea. De inherente sterke punten van de opkomende economiën – sterke rekening-courant en stabiele locale valuta – werden ondersteund door een aantal macro-economische rugwinden. Deze omvatten: een breed gebaseerd cyclisch herstel dat leidde to een snellere groei wereldwijd, solide Chinese indicatoren, een zwakkere US dollar en een opleving in opkomende wereld exporten.

2000 - Stormachtig weer

Rendement: -23% Referentie-indicator(1): -27%

Het millenniumjaar was een moeilijk jaar voor de opkomende markten. Door de rentestijging in Europa en de VS ontstond er een wereldwijde liquiditeitscrisis, waar de opkomende landen bijzonder gevoelig voor waren. De handelsbalans van olie-importerende opkomende landen kwam zwaar onder druk te staan door de hogere olieprijzen, terwijl de exporterende landen, vooral in Azië, werden verzwakt door de economische vertraging in de VS. Door de volatiliteit op de aandelenmarkten en de teleurstellende resultaten werd de risicoaversie van beleggers in het algemeen steeds groter en trokken ze zich terug uit de opkomende markten, waar ze geen affiniteit mee hadden.

2005 - Surfen op de golf

Rendement: +59% Referentie-indicator(1): +50%

Voor het derde opeenvolgende jaar sloten de opkomende markten in 2005 het jaar af met een stijging en een opmerkelijke outperformance ten opzichte van de ontwikkelde markten. Sommige markten sprongen eruit: Brazilië en Mexico profiteerden van de positieve impact van een versoepeling van het monetair beleid en een scherpe stijging van hun valuta. In Zuid-Korea gingen de consumentenbestedingen en de export omhoog en Rusland zat in de lift dankzij verbeterde macro-economische vooruitzichten.

2008 - Een frisse, vernieuwende wind

Rendement: -56% Referentie-indicator(1): -52%

Na een problematisch 2011 hadden de opkomende markten in 2012 een frisse, vernieuwende wind in de zeilen. Over het algemeen waren de beste prestaties niet afkomstig van de grootste opkomende markten. Kleinere markten als Venezuela en de Filipijnen hadden een grote voorsprong. Maar voor veel grote landen was het in politiek opzicht een belangrijk jaar: Xi Jinping werd de nieuwe leider van China, Peña Nieto werd verkozen tot president van Mexico, Mukherjee werd president van India en Poetin werd benoemd tot president van Rusland. Alle nieuwe leiders kondigden een aantal structurele langetermijnhervormingen aan om de binnenlandse groei een forse impuls te geven.

2012 - Winds of change

Rendement: +17% Referentie-indicator(1): +13%

Na een problematisch 2011 hadden de opkomende markten in 2012 een frisse, vernieuwende wind in de zeilen. Over het algemeen waren de beste prestaties niet afkomstig van de grootste opkomende markten. Kleinere markten als Venezuela en de Filipijnen hadden een grote voorsprong. Maar voor veel grote landen was het in politiek opzicht een belangrijk jaar: Xi Jinping werd de nieuwe leider van China, Peña Nieto werd verkozen tot president van Mexico, Mukherjee werd president van India en Poetin werd benoemd tot president van Rusland. Alle nieuwe leiders kondigden een aantal structurele langetermijnhervormingen aan om de binnenlandse groei een forse impuls te geven.

2015 - Uitdagingen in het vooruitzicht

Rendement: +5% Referentie-indicator(1): -5%

2015 gaat de geschiedenis in als het jaar waarin een scherDoor deze factoren, in combinatie met de dalende olieprijzen, de vrees voor een mogelijke renteverhoging van de Amerikaanse Federal Reserve en een weinig ondersteunende wereldhandel, ontstond er een kapitaaluitstroom uit de opkomende markten. Hierdoor kwamen de opkomende landen onder druk te staan en vielen de toch al zwakke macro-economische kerncijfers en lokale valuta's nog verder terug.

2017 – Opkomende markten weer op de rails

Prestaties: +19% Referentie-indicator(1): + 21%

De opkomende markten genoten van een zeer gunstig klimaat in 2017, overtreffen ontwikkelde markten voor het tweede jaar op een rij, ondanks de toename van de spanningen tussen de VS en Noord-Korea. De inherente sterke punten van de opkomende economiën – sterke rekening-courant en stabiele locale valuta – werden ondersteund door een aantal macro-economische rugwinden. Deze omvatten: een breed gebaseerd cyclisch herstel dat leidde to een snellere groei wereldwijd, solide Chinese indicatoren, een zwakkere US dollar en een opleving in opkomende wereld exporten.

Carmignac Emergents: +523% Referentie-indicator(1): +152%
1997 2000 2005 2008 2012 2015 2017 0 100 200 300 400 500 600

(1) Referentie-indicator: MSCI Emerging Markets (USD) met herbelegde netto-dividenden. De index wordt door MSCI berekend in dollar en vervolgens omgezet in euro (Bloomberg-code: NDUEEGF). Bron: Carmignac, 29/12/2017. Rendementen per eind december van elk jaar. Prestaties van euro aandelenklasse (A EUR Acc). In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). (2) Chinese binnenlandse aandelenmarkt.

Carmignac Emergents in een notendop

Emerging

Opkomend

Carmignac Emergents stelt zich ten doel te profiteren van de dynamiek en het groeipotentieel van opkomende markten via een actieve asset-allocatie die zich op de meest aantrekkelijke landen, sectoren en bedrijven van dit universum richt. Het fonds volgt geen benchmark en kent geen restricties wat betreft geografische zones, sectoren of marktkapitalisatie, al richt het zich hoofdzakelijk op mid- en largecaps omdat dan het liquiditeitsrisico beter onder controle kan worden gehouden.

Flexible

Flexibel

De landenselectie van het fonds kan aanzienlijk afwijken van die van de referentie-indicator. Daardoor kunnen we zuiver op basis van onze overtuigingen beleggen. We kunnen sterk onderwogen zijn in bepaalde landen omdat we denken dat ze maar beter kunnen worden gemeden, of de weging van andere landen juist verhogen omdat we van mening zijn dat het fonds daarvan zou kunnen profiteren.

Active

Actief

Opkomende markten zijn volatiel en kunnen in een oogwenk terugvallen van een recordhoogte naar het allerlaagste niveau ooit. Wij beschouwen risico- en volatiliteitsbeheer als onze kernverantwoordelijkheid tegenover onze beleggers. Wij streven ernaar optimaal te profiteren van marktstijgingen en de impact van neerwaartse bewegingen zoveel mogelijk te beperken. Om dit te bereiken wordt de aandelenblootstelling van de portefeuille actief beheerd. Hoewel we in sterke mate zijn blootgesteld aan opkomende markten, kunnen we in tijden van heftige turbulentie op de markten het aandelenrisico verlagen om het potentiële verlies te verkleinen (minimale blootstelling: 60%).

Selective

Selectief

We zoeken het meest aantrekkelijke deel van het beleggingsuniversum op door de nadruk te leggen op nauwelijks aangeboorde sectoren, waarin we bedrijven kunnen vinden die nog tientallen jaren van groei in het vooruitzicht hebben. In die categorie concentreren we ons op weinig-kapitaalintensieve bedrijven die een gezonde balans hebben, in staat zijn een aantrekkelijke en duurzame kasstroom te genereren en hun groei uit eigen middelen kunnen financieren. In lijn met onze nauwgezette aandelenselectie zijn we ook op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid actief door Milieu-, Sociale en Governance (MSG) criteria in ons beleggingsproces te integreren.

Onze overtuigingen staan nog steeds overeind

Onze aanpak ten aanzien van opkomende markten is gebaseerd op een aantal sterke overtuigingen. We kopen aandelen van bedrijven die naar onze mening een groeipotentieel hebben en op lange termijn winstgevend zullen zijn, ongeacht de algemene trend op de markten. Dat betekent dat we onze beleggingsbeslissingen niet baseren op geruchten uit de markt, maar op diepgaande macro-economische en bedrijfsspecifieke analyse.

Deze aanpak vindt zijn weerslag in een geconcentreerde portefeuille met een lage omloopsnelheid. Gemiddeld selecteren we 40 à 60 bedrijven die naar ons idee het sterke stijgingspotentieel van de opkomende markten op lange termijn vertegenwoordigen. En als we een fantastisch bedrijf vinden om in te beleggen, laten we het niet meer los. Met ingang van vandaag(3) zijn drie van onze top holdings bedrijven die we voor bijna 20 jaar(4) in handen hebben.

Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.

Sinds 1997

Deze groep is een van de grootste financiële instellingen van Mexico. Het bedrijf heeft een breed aanbod op het gebied van bancaire dienstverlening, leasing, verzekeringen, pensioenopbouw en makelaarsactiviteiten. De afgelopen twintig jaar heeft het bedrijf niet alleen fors geprofiteerd van de lage penetratiegraad van de financiële en bancaire sector in Mexico, maar ook van zijn strategie, die gericht is op het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden, het in stand houden van de groei en het realiseren van een aantrekkelijk aandeelhoudersrendement.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Sinds 1998

Dit bedrijf is de onbetwiste wereldleider in de productie van geïntegreerde circuits (microprocessors). Het bedrijf heeft een indrukwekkende vermogenspositie en financiële discipline, en heeft bewezen zich te kunnen aanpassen aan een snel veranderende omgeving. We denken dat het bedrijf verder zal groeien en dat het zal kunnen profiteren van de huidige trend van wereldwijde digitalisering.

Samsung
Electronics

Sinds 1999

Het bedrijf is wereldleider in de productie van elektronische hightech-producten en digitale media. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zuid-Korea. Toen we in maart 1999 een eerste positie innamen, stelden we vast dat het bedrijf toegewijd was aan het ontwerpen van innovatieve producten. Toen begrepen we al dat Samsung Electronics een winstpotentieel op lange termijn had. Vandaag zijn we ervan overtuigd dat het bedrijf op het gebied van innovatie een toonaangevende rol zal blijven spelen in een wereld die voortdurend in beweging is.

(3) Per 29/12/2017. (4) Deze posities zouden verkocht en opnieuw gekocht kunnen zijn tussen het moment van de eerste opname in de portefeuille en vandaag Het onderzoek over het/de hier beschreven financiële instrument(en) is niet uitgevoerd in overeenstemming met de reglementaire bepalingen ter bevordering van onafhankelijk financieel onderzoek. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met de betreffende instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. Deze analyse dient ter illustratie om bepaalde waarden die deel uitmaken of deel hebben uitgemaakt van de portefeuilles van de fondsen van Carmignac op de voorgrond te plaatsen en beoogt niet het direct beleggen in deze instrumenten te bevorderen. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

CONTACTEER ONS

VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

Scale Risk

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

OPKOMENDE LANDEN: De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

De ICBE biedt geen kapitaalgarantie.

(5) Referentie-indicator: MSCI Emerging Markets (USD) met herbelegde netto-dividenden. De index wordt door MSCI berekend in dollar en vervolgens omgezet in euro (Bloomberg-code: NDUEEGF).

Xiavier Hovasse
Xavier Hovasse Hoofd van Opkomende Aandelen, Fondsbeheerder
David Y Park
David Park Fondsbeheerder

Aanvullende informatie: de strategie van Carmignac Emergents is ook verkrijgbaar via Carmignac Portfolio Emergents, een subfonds van Carmignac Portfolio, een Luxemburgse SICAV. Beide fondsen hebben dezelfde beleggingsstrategie, dezelfde portefeuille-opbouw en hetzelfde beheerproces.

Het fonds werd gelanceerd op 3 februari 1997. Het fonds stelt zich ten doel de referentie-indicator(5) over de aanbevolen beleggingsperiode van ten minste vijf jaar te verslaan en daarbij een lagere volatiliteit te realiseren.